Iné produkty

Aktualizácia LiveUpdate v produktoch Norton

Aktualizácia LiveUpdate preberá najnovšie aktualizácie definícií a programové aktualizácie produktu Symantec, ktorý je na vašom počítači nainštalovaný. Tieto aktualizácie chránia váš počítač proti práve objaveným hrozbám.

Aktualizácia LiveUpdate sa pri používaní existujúcich pripojeniach na internet pripája na server Symantec, kontroluje aktualizácie, a potom ich automaticky sťahuje a inštaluje.

Aktualizáciu LiveUpdate je nutné spúšťať v pravidelných intervaloch. Keď aplikácia Norton 360 Online prepnutá do Tichého režimu, aktualizácia LiveUpdate sa nespúšťa a nepreberá najnovšie aktualizácie.

Stav aktivít aktualizácie LiveUpdate môžete vidieť v stĺpci Stav. Pomocou tlačidla Zrušiť môžete zastaviť reláciu aktualizácie LiveUpdate. Keď funkcia LiveUpdate nájde, stiahne a spracuje aktualizácie, kliknutím na tlačidlo OK môžete zatvoriť okno. Pomocou odkazu Zobraziť prehľad môžete zobraziť prehľad aktualizácií nainštalovaných vo vašom počítači.

Po kliknutí na odkaz Zásady ochrany osobných údajov naspodku okna sa zobrazia bližšie informácie o tom, ako aktualizácia LiveUpdate funguje, a o druhu údajov, ktoré sa pri nej zhromažďujú.

Manuálna kontrola aktualizácií

Vypnutie alebo zapnutie Automatickej aktualizácie LiveUpdate

O aktualizácii LiveUpdate

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v10179777_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011