Iné produkty

Editovať stupeň dôveryhodnosti zariadenia

Na zabezpečenie vášho počítača alebo zariadenia pred inými zariadeniami môžete pre zariadenia, ktoré sú pripojené do vašej sieti, špecifikovať primeraný stupeň dôveryhodnosti. V oblasti pre podrobnosti o zariadení na mape zabezpečenia siete sa pre každé zariadenie zobrazujú nastavenia stupňa dôveryhodnosti. Nastavenie stupňa dôveryhodnosti zariadenia môžete zmeniť.

Stupeň dôveryhodnosti zariadenia sa zdieľa v každom z nasledovných prípadov:

  • Keď má počítač v sieti jednu alebo viac zložiek alebo zdieľaných tlačiarní

  • Keď je počítač kompatibilný so systémom Media Center (napr. ak máte nainštalovaný systém Windows Media Center Edition, Windows Vista Home Premium alebo Windows Vista Ultimate)

  • Keď počítač nemá verejnú adresu IP

    Počítač nemá verejnú adresu IP, ak nie je priamo pripojený na internet.

  • Keď je počítač pripojený do LAN prostredníctvom bezpečného pripojenia

Ak používate bezdrôtové zapojenie do siete, ktoré nie je bezpečné, chránený je predvolený stupeň dôveryhodnosti všetkých zariadení zapojených do siete.

Stupeň dôveryhodnosti zariadenia tiež závisí na stupne dôveryhodnosti jeho siete. Ak v sieti zmeníte stupeň dôveryhodnosti, Norton 360 Online všetkým zariadeniam, ktoré sú pripojené do tejto sieti, bude pridelený rovnaký stupeň dôveryhodnosti. Aplikácia Norton 360 Online však nemení stupeň dôveryhodnosti zariadení, ktorým individuálne dôverujete alebo ich obmedzujete.

Je potrebné zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia na Úplne dôveryhodné iba vtedy, ak ste si istí, že zariadenie neobsahuje žiadne hrozby zabezpečenia.

Môžete vybrať jednu z nasledovných možností:

PLNÁ DÔVERA

Zariadenie pridá do zoznamu Plná dôvera

Zariadenia s plnou dôverou sú monitorované len na známe útoky a infekcie. Toto nastavenie by ste si mali vybrať vtedy, keď ste si istí, že sieť je úplne bezpečná.

Zariadenie s plnou dôverou môžete tiež vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Keď vylúčite dôveryhodné zariadenie z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, aplikácia Norton 360 Online tomuto zariadeniu dôveruje a nebude preverovať informácie prijímané z tohto zariadenia.

OBMEDZENÉ

Zariadenie pridá do zoznamu Obmedzené

Obmedzené zariadenia nemajú prístup do vášho počítača. Norton 360 Online na ikone zariadenia zobrazuje stav stupňa dôveryhodnosti obmedzených zariadení.

POUŽITIE IMPLICITNEJ DÔVERY (stupňa dôveryhodnosti)

Pridáva zariadenie do zoznamu Implicitná dôvera

Zariadenia, ktoré sú odstránené zo stupňa Plná dôvera alebo Obmedzená dôvera, preberajú implicitný stupeň dôvery zo siete. Stupeň dôveryhodnosti siete môže byť Plná dôvera, Obmedzená, Chránená alebo Zdieľaná.

O Mape zabezpečenia siete

Zmena stupňa dôveryhodnosti vašej siete a zariadení

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v10027745_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011