Iné produkty

Zásady zrušenia a vrátenia peňazí NortonLifeLock

Aké sú zásady zrušenia a vrátenia peňazí?

 • Ak nie ste so zakúpeným produktom spokojní, kontaktujte nás. Podľa našich zásad sa na vás môže vzťahovať vrátenie peňazí. Uplatňujú sa však aj výnimky, preto si prečítajte nižšie uvedené podmienky. Naše pravidlá sú nezávislé od akýchkoľvek legislatívnych práv, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.

 • Preprava, manipulácia a všetky príslušné dane nie sú refundovateľné. Výnimkou sú niektoré štáty a krajiny, kde sú tieto položky refundovateľné.

 • Ak ponuku spoločnosti Norton zrušíte alebo vrátite, súhlasíte s tým, že zo svojich zariadení odinštalujete a odstránite všetky kópie softvéru.

 • Oprávnenie na zrušenie a vrátenie produktu, ako aj vrátenie peňazí sa môže líšiť, ak ste si produkt zakúpili alebo ho fakturovali prostredníctvom tretej strany (napr. v obchode s aplikáciami, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa atď.). Ďalšie informácie nájdete v podmienkach ponuky.

Ak chcete požiadať o zrušenie a vrátenie peňazí, neváhajte sa na nás obrátiť. Alebo o vrátenie peňazí požiadajte cez chat naživo (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách).

Zrušenie predplatného

 • Predplatné môžete zrušiť prihlásením sa do svojho účtu. Následne prejdite na Moje predplatné alebo nás kontaktujte.

 • Urobte tak pred dátumom fakturácie obnovenia, aby sme mali dostatok času na spracovanie vašej žiadosti. Ak sa predplatné obnovilo, kontaktujte nás so žiadosťou o vrátenie platby.

 • V prípade zrušenia predplatného sa už automaticky obnovovať nebude. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného. V súlade so zásadami vrátenia peňazí vám môže byť priznaný nárok na vrátenie peňazí.

 • Balíky predplatného Norton a/alebo LifeLock:

  • V prípade zakúpenia balíka (t. j. balíček viac než jedného predplatného) môžete kedykoľvek pristúpiť k zrušeniu jedného produktu alebo celého balíka predplatného.

  • Ak zrušíte predplatné len jednej časti balíka, vaše existujúce predplatné zostanú aktívne, čo môže ovplyvniť cenu za príslušné ročné alebo mesačné obnovenie. Pozrite si ceny predplatného a obnovenia kliknutím sem. V prípade, že tento odkaz nie je pre vašu krajinu k dispozícii nás kontaktujte.

  • Po zrušení celého balíčka zostane vaša ochrana aktívna do konca platnosti existujúceho (už uhradeného) predplatného, no automaticky sa na ďalšie obdobie neobnoví.

  • V súlade so zásadami vrátenia peňazí vám môže byť priznaný nárok na vrátenie peňazí.

 • Ak ste si predplatné na určité obdobie zakúpili prostredníctvom predajného kanálu (neplatí pre Japonsko) a zapnutím automatického obnovenia predplatného ste získali službu Virus Protection Promise, pri zrušení predplatného stratíte výhodu služby Virus Protection Promise stratíte.

Zrušenie predplatného - informácie len pre Holandsko

 • Predplatné môžete zrušiť prihlásením sa do svojho účtu. Následne prejdite na Moje predplatné alebo nás kontaktujte.

 • Urobte tak pred dátumom fakturácie obnovenia, aby sme mali dostatok času na spracovanie vašej žiadosti. Ak sa predplatné obnovilo, kontaktujte nás so žiadosťou o vrátenie platby.

 • Ak predplatné zrušíte po uplynutí prvého obdobia, predplatné sa zruší. Budete mať právo na vrátenie peňazí v pomernej výške na základe oznámenia (1) mesiac vopred.

 • V prípade zrušenia ešte pred uplynutím platnosti prvého obdobia sa vám predplatné nebude automaticky obnovovať. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného. V súlade so zásadami vrátenia peňazí vám môže byť priznaný nárok na vrátenie peňazí.

 • Balíky predplatného Norton:

  • V prípade zakúpenia balíka predplatného produktu Norton (t. j. balíček viac než jedného predplatného) môžete kedykoľvek pristúpiť k zrušeniu jedného produktu alebo celého balíka predplatného.

  • Ak zrušíte predplatné len jednej časti balíka, vaše existujúce predplatné zostanú aktívne, čo môže ovplyvniť cenu za príslušné ročné alebo mesačné obnovenie. Pozrite si ceny predplatného a obnovenia kliknutím sem. V prípade, že tento odkaz nie je pre vašu krajinu k dispozícii nás kontaktujte.

  • Ak zrušíte celý balíček predplatných produktov Norton po uplynutí prvého obdobia, balík predplatného produktu Norton sa zruší. Budete mať právo na vrátenie peňazí v pomernej výške na základe oznámenia (1) mesiac vopred. Ak zrušíte celý balíček predplatných produktov Norton skôr, ako uplynie prvé obdobie, vaša ochrana zostane aktívna do existujúceho (už uhradeného) predplatného, no automaticky sa na ďalšie obdobie už neobnoví.

  • V súlade so zásadami vrátenia peňazí vám môže byť priznaný nárok na vrátenie peňazí.

 • Ak ste si predplatné na určitú obdobie zakúpili prostredníctvom predajného kanálu a zapnutím automatického obnovenia predplatného ste získali službu Virus Protection Promise, pri zrušení predplatného stratíte výhodu služby Virus Protection Promise.

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Vrátenie peňazí: ročné a mesačné predplatné

Ročné predplatné produktu (predplatné aspoň na jeden rok alebo trvalá licencia):

 • Pokiaľ nie je vylúčené, v rámci 60-dňovej záruky vrátenia peňazí vzniká nárok na vrátenie zakúpeného predplatného, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu zakúpenia.

 • Pri každom ročnom obnovení máte nárok na vrátenie platby (či už sa vypláca mesačne alebo ročne), ak sa oň požiada do 60 dní od zúčtovania. Vrátená suma podlieha len poplatkom uhradeným v čase stiahnutia za aktuálne obdobie.

 • Peniaze za ročné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 1 zariadenie je možné vrátiť v prípade, že žiadosť podáte do 60 dní od dátumu nákupu alebo v prípade ročného predplatného do 60 dní od dátumu fakturácie obnovenia, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Mesačne predplatné (obnovenie po mesiaci):

 • Pokiaľ nie je vylúčené, v prípade mesačného predplatného máte nárok na vrátenie peňazí, ak je vaša žiadosť podaná do 14 dní od dátumu nákupu. Po zrušení predplatného sa služba ďalší mesiac neobnoví. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného.

 • Peniaze za mesačné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 3 zariadenia je možné vrátiť v prípade, že žiadosť odošlete do 14 dní od dátumu nákupu alebo v prípade mesačného predplatného do 14 dní od dátumu fakturácie obnovenia, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Oprávnenie na vrátenie produktu a vrátenie peňazí sa môže líšiť, ak ste si produkt zakúpili alebo ho fakturovali prostredníctvom tretej strany (napr. v obchode s aplikáciami, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa atď.). Viac informácií nájdete v podmienkach ponuky.

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, neváhajte sa na nás obrátiť. Alebo o vrátenie peňazí požiadajte cez chat naživo (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách).

Wi-Fi smerovač Norton Core

 • V prípade, že je váš Norton Core poškodený alebo nefunguje a zároveň k poškodeniu dôjde buď 1. do jedného roka od pôvodného dátumu dodania v prípade zakúpenia smerovača na stránke Norton.com; alebo 2. jeden rok od dátumu nákupu v autorizovanej predajni, prečítajte si článok Obmedzená záruka na hardvér, kde nájdete informácie o možnej náprave.

 • Ak sa vám predplatné Norton Core Security Plus obnovilo automaticky a ozvete sa nám do 14 dní od prvej platby mesačného predplatného, máte nárok na vrátenie peňazí len za prvý mesiac predplatného. Po uplynutí tohto obdobia si nemôžete nárokovať následné platby za obnovenie v rámci mesačného predplatného.

 • Oprávnenie na vrátenie peňazí sa môže líšiť, ak ste si produkt zakúpili alebo ho fakturovali prostredníctvom tretej strany (napr. v obchode s aplikáciami, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa atď.). Ak ste si Norton Core zakúpili od tretej strany, nárok na jeho vrátenie je potrebné uplatniť v mieste zakúpenia v súlade so zásadami vrátenia peňazí.

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, neváhajte sa na nás obrátiť.

Norton Virus Protection Promise

 • Virus Protection Promise zahŕňa službu odstraňovanie vírusov poskytovanú expertom podpory Norton a automatické obnovenie, ak sa na predplatné táto služba vzťahuje. Oprávnené predplatné sú:

  • najnovšie plány: Norton 360 a Norton 360 s plánmi LifeLock, ako aj Norton AntiVirus Plus;

  • niektoré ďalšie plány: plány Norton Security, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (pôvodný), Norton 360 (pôvodný) a Norton 360 Multi-Device (pôvodný).

 • Ak expert podpory Norton nie je schopný odstrániť vírus z vášho zariadenia, môžete mať nárok na vrátenie peňazí za predplatné. Musia byť splnené nasledujúce podmienky a požiadavky:

  • Musíte mať predplatné oprávnené na automatické obnovenie.

  • Výška vrátenia peňazí bude závisieť od skutočne uhradenej sumy za aktuálne obdobie oprávneného predplatného. Ak ste si zakúpili balík služieb (predplatné produktu NortonLifeLock, na ktoré sa táto služba vzťahuje, v rámci inej ponuky NortonLifeLock alebo ponuky tretej strany), výška vrátenej sumy bude obmedzená na maloobchodnú cenu odporúčanú výrobcom pre príslušné predplatné za aktuálne obdobie, pričom neprekročí celkovú sumu zaplatenú za balík. Výška akejkoľvek náhrady bude predstavovať sumu po odpočítaní zliav alebo prijatých náhrad a po odpočítaní prepravných, manipulačných nákladov a uplatniteľných daní s výnimkou určitých štátov a krajín, kde sa preplácajú náklady na dopravu, manipuláciu a dane.

  • Norton Core Security Plus:

   • V prípade, že súčasťou bezplatného ročného predplatného Norton Core Security Plus získaného pri nákupe Norton Core je aj služba Virus Protection Promise, nebudete mať nárok na refundáciu.

   • Ak ste si zakúpili oprávnené predplatné a aktuálne obdobie sa pridá k bezplatnému obdobiu predplatného Norton Core Security Plus ako súčasť ponuky inovácie, refundácia bude založená na skutočne zaplatenej cene posledného obdobia pôvodného oprávneného predplatné produktu Norton.

  • Virus Protection Promise a súvisiace nároky pokrývajú iba osobné počítače, počítača Mac a zariadenia so systémom Android či iOS, pričom sa nerozširujú aj na zariadenia internetu vecí, a teda televízory, kamery, termostaty, chladničky a detské monitory.

  • Môže sa vyžadovať predloženie dokladu o kúpe, ak sa oprávnené predplatné zakúpilo od tretej strany.

  • NortonLifeLock nezodpovedá za straty alebo poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku vírusov a vrátenie peňazí sa na ne NEVZŤAHUJE.

  • Platné právne predpisy alebo nariadenia krajiny, v ktorej sa bude vykonávať služba odstránenia vírusu môžu obmedziť alebo zmeniť dostupnosť alebo rozsah záväzku Virus Protection Promise.

Všetky podrobnosti o podmienkach a požiadavkách získania Norton Virus Protection Promise platných pre vašu krajinu nájdete na stránke www.norton.com/guarantee.

Výnimky zásad zrušenia služieb a vrátenia peňazí

 • Podľa našich zásad sa vrátenie peňazí nevzťahuje na tieto produkty:

  • nepredajný a bezplatný softvér,

  • niektoré ponuky produktov Norton a alebo LifeLock spojené s inými ponukami tretích strán,

  • určité nákupy vykonané a vybavené treťou stranou (napr. v obchode s aplikáciami, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa a pod.),

  • opakované nákupy, ktoré boli predtým vrátené,

  • už uplatnené služby Norton alebo prípady, keď boli vykonané nastavenia.

Právo na odstúpenie platí len pre krajiny v európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarsko.

 • V rámci Európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarska máte právo na odstúpenie zo zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od potvrdenia vašej objednávky. Ide o takzvanú „Lehotu na odstúpenie".

 • Viac informácií nájdete v časti Ako využiť právo na odstúpenie od zmluvy s Norton.

Získať pomoc

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100113164023EN
Operačný systém: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Naposledy zmenené: 09.07.2020