Iné produkty

Pravidlá pre vrátenie a zrušenie produktu Norton

Aké sú pravidlá pre zrušenie a vrátenie produktov spoločnosti Norton?

 • Ak nie ste spokojní s nákupom od spoločnosti , oznámte nám to! Naše pravidlá môžu zahŕňať vrátenie peňazí, kde však platia isté obmedzenia. Prečítajte si nižšie uvedené podmienky. Naše pravidlá sú nezávislé od akýchkoľvek legislatívnych práv, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.

 • Preprava, manipulácia a všetky príslušné dane nie sú refundovateľné. Výnimkou sú niektoré štáty a krajiny, kde sú tieto položky refundovateľné.

 • Ak ponuku spoločnosti Norton vrátite alebo prijmete vrátenie peňazí, vyjadrujete súhlas, že zo svojich zariadení odinštalujete a vymažete všetky kópie softvéru. Licencie možno na základe nášho uváženia vypnúť, aby sa tak zabránilo ich ďalšiemu použitiu.

 • Vezmite prosím na vedomie, že spôsobilosť na zrušenie a vrátenie peňazí sa môže líšiť po zakúpení alebo vyfakturovaní prostredníctvom tretej strany (napr. poskytovateľ služby, predajca, obchodník alebo dodávateľ). Pozrite si podmienky ponuky, kde nájdete viac informácií.

Neváhajte obrátiť na služby pre členov a podporu Norton. Ide o najrýchlejší spôsob, ako požiadať o zrušenie a vrátenie peňazí.

Zrušenie predplatného

 • Svoje predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prihlásením sa do svojho účtu Norton, kde VYPNETE nastavenie automatického obnovenia. Môžete sa tiež obrátiť na služby pre členov a podporu Norton.

 • Pri zrušení predplatného pamätajte, že žiadosť o zrušenie by ste mali odoslať niekoľko dní pred dátumom fakturácie obnovenia, aby vaša žiadosť o zrušenie bola spracovaná a aby sa predišlo poplatku za automatické obnovenie.

 • Nezabúdajte, že v prípade zrušenia sa vám predplatné nebude automaticky obnovovať Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného. V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Balíky predplatného Norton a/alebo LifeLock:

  • V prípade zakúpenia balíka (t. j. balík viac než jedného predplatného) môžete kedykoľvek pristúpiť k zrušeniu jedného produktu alebo celého balíka predplatného.

  • Ak zrušíte predplatné len jednej časti balíčka, existujúce predplatné zostanú aktívne, čo ovplyvní vašu sadzbu za ročné alebo mesačné obnovenie. Pozrite si existujúce ceny svojho predplatného a obnovenia na stránke Cenník obnovenia alebo kontaktujte členské služby a podporu, ak tento odkaz nie je k dispozícii pre vašu krajinu.

  • Po zrušení celého balíčka predplatného zostane vaša ochrana aktívna do uplynutia dní platnosti existujúceho (už uhradeného) predplatného, no automaticky sa na ďalšie obdobie neobnoví.

  • V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Ak ste si predplatné zakúpili prostredníctvom predajného kanálu (okrem Japonska) a cez zapnutie nastavenia automatického obnovenia tohto predplatného ste získali prístup k Virus Protection Promise, prídete pri zrušení predplatného o výhodu, ktoré so sebou prináša využívanie Virus Protection Promise.

Zrušenie predplatného - informácie len pre Holandsko

 • Svoje predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prihlásením sa do svojho účtu Norton, kde VYPNETE nastavenie automatického obnovenia. Môžete sa tiež obrátiť na služby pre členov a podporu Norton.

 • Pri zrušení predplatného pamätajte, že žiadosť o zrušenie by ste mali odoslať niekoľko dní pred dátumom fakturácie obnovenia, aby vaša žiadosť o zrušenie bola spracovaná a aby sa predišlo poplatku za automatické obnovenie.

 • Ak sa odhlásite po uplynutí prvého obdobia, vaše predplatné sa ukončí s právom na pomernú refundáciu s predchádzajúcim upozornením jeden (1) mesiac.

 • V prípade zrušenia ešte pred uplynutím platnosti prvého obdobia sa vám predplatné nebude automaticky obnovovať. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného. V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Balíky predplatného Norton:

  • V prípade zakúpenia balíčka predplatné produktu Norton (t. j. balík viac než jedného predplatného) môžete kedykoľvek pristúpiť k zrušeniu jedného produktu alebo celého balíčka predplatného.

  • Ak zrušíte predplatné len jednej časti balíčka, existujúce predplatné zostanú aktívne, čo ovplyvní vašu sadzbu za ročné alebo mesačné obnovenie. Pozrite si existujúce ceny predplatného a obnovenia na stránke Cenník obnovenia alebo kontaktujte službu Podpora Norton, ak tento odkaz nie je k dispozícii pre vašu krajinu.

  • Ak zrušíte celý balík predplatných produktov Norton po uplynutí prvého obdobia, balík predplatného produktu Norton sa zruší s právom na alikvotnú refundáciu na základe oznámenia mesiac vopred. Pri zrušení predplatného celého balíka predplatných produktov Norton pred uplynutím prvého obdobia bude vaša ochrana pokračovať do uplynutia zostávajúceho počtu dní aktuálneho (už uhradeného) predplatného, no automaticky sa neobnoví.

  • V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Ak ste si predplatné zakúpili prostredníctvom predajného kanálu a cez zapnutie nastavenia automatického obnovenia tohto predplatného ste získali prístup k Virus Protection Promise, prídete pri zrušení predplatného o výhodu, ktoré so sebou prináša využívanie Virus Protection Promise.

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie podrobnosti, kontaktujte služby pre členov a podporu Norton.

Refundácie: ročné a mesačné predplatné

Ročné predplatné (obdobie na minimálne jeden rok alebo trvalá licencia):

 • Pokiaľ nie je v týchto pravidlách výlučne stanovené inak, v rámci 60-dňovej záruky vrátenia peňazí má nárok na vrátenie nákupu predplatného, ak je vaša žiadosť podaná do 60 dní od dátumu nákupu.

 • Každé ročné obnovenie predplatného produktu je možné vrátiť do 60 dní od zaúčtovania ročného poplatku za obnovenie (od dátumu fakturácie za obnovenie). Refundácia sa vzťahuje len na poplatky uhradené za v tú dobu aktuálne obdobie predplatného.

 • Nákup ročného predplatného Norton Virus Removal Assurance je možné vrátiť v prípade, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu nákupu. Avšak, ak Norton Virus Removal Assurance je dodávaný s inou ponukou Norton v čase nákupu, potom pravidlá pre zrušenie a vrátenie tovaru pre Norton Virus Removal Assurance budú rovnaké, ako sú pravidlá pre zrušenie a vrátenie tovaru dodávaných balíkov ponúk Norton.

 • Nákup ročného predplatného Norton Ultimate Help Desk je možné vrátiť v prípade, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu nákupu alebo v prípade ročného predplatného do 60 dní od dátumu fakturácie obnovenia. Predpokladom však je, aby ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Mesačne predplatné (obnovenie po mesiaci):

 • Pokiaľ nie je v týchto pravidlách výlučne stanovené inak, po zakúpení mesačného predplatného nemáte nárok na refundáciu. Po zrušení predplatného sa vám ďalší mesiac služba neobnoví. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného.

 • Nákup mesačného predplatného Norton Ultimate Help Desk je možné refundovať v prípade, že žiadosť odošlete do 14 dní od dátumu nákupu alebo v prípade mesačného predplatného do 14 dní od dátumu fakturácie obnovenia. Predpokladom však je, aby ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

 • Podrobné informácie o vrátení mesačného predplatného za službu Norton Core nájdete nižšie v sekcii Norton Core WiFi Router.

Upozorňujeme, že spôsobilosť na vrátenie peňazí a vrátenia sa môže líšiť po zakúpení alebo vyfakturovaní prostredníctvom tretej strany (napr. služby, predajcu, obchodníka alebo dodávateľa) Pozrite si podmienky ponuky, kde nájdete viac informácií.

Neváhajte obrátiť na služby pre členov a podporu Norton. Ide o najrýchlejší spôsob, ako požiadať o vrátenie peňazí.

Wi-Fi smerovač Norton Core

 • Ak ste si cez stránku Norton.com zakúpili Wi-Fi smerovač Norton Core, máte nárok na vrátenie peňazí za predpokladu, že žiadosť odošlete do 30 dní od dátumu prevzatia zásielky. Prečítajte si časť o záruke vrátenia peňazí v licenčnej zmluve spoločnosti Norton, kde nájdete podrobnosti o spôsobe požiadania o vrátenie produktu, vrátenie peňazí alebo možnosti kontaktovania služieb pre členov a podpory Norton.

 • V prípade, že je váš Wi-Fi smerovač Norton Core poškodený alebo nefunguje a zároveň sa to stane do buď 1) 1 roka od pôvodného dátumu dodania po zakúpení zo stránky Norton.com, alebo 2) jeden rok od dátumu nákupu v maloobchodnej sieti od autorizovaného predajcu spoločnosti Symantec, môžete si prečítať Obmedzenú hardvérovú záruku, kde nájdete informácie o možnej náhrade.

 • Ak sa vám automaticky obnovilo predplatné Norton Core Security Plus a ozvete sa nám do 14 dní od prvej platby mesačného predplatného, máte nárok na vrátenie peňazí len za prvý mesiac predplatného. Po uplynutí tejto doby vám nebudú priznané žiadne následné platby obnovenia mesiacov v rámci mesačného predplatného.

 • Spôsobilosť na vrátenie peňazí sa môže líšiť po zakúpení alebo vyfakturovaní prostredníctvom tretej strany (napr. poskytovateľ služby, predajca, obchodník alebo dodávateľ). Ak ste si zakúpili Wi-Fi smerovač Norton Core od tretej strany, akékoľvek nároky na vrátenie je potrebné smerovať do miesta nákupu v súlade s ich podmienkami vrátenia.

Neváhajte obrátiť na služby pre členov a podporu Norton. Ide o najrýchlejší spôsob, ako požiadať o vrátenie peňazí.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise zahŕňa službu odstraňovanie vírusov poskytovanú odborníkom Norton. V nepravdepodobnom prípade, že nie sme schopní odstrániť vírus z vášho zariadenia, môžete mať nárok na vrátenie peňazí za vaše predplatné Norton alebo Norton zväzok (podľa potreby). Na získanie refundácie musia byť splnené nasledujúce podmienky a požiadavky:

 • Virus Protection Promise zahŕňa službu odstraňovanie vírusov poskytovanú odborníkom Norton. V nepravdepodobnom prípade, že nie sme schopní odstrániť vírus z vášho zariadenia, môžete mať nárok na vrátenie peňazí za vaše predplatné Norton alebo Norton zväzok (podľa potreby). Na získanie refundácie musia byť splnené nasledujúce podmienky a požiadavky:

  • S výnimkou, ak ste predplatiteľ Norton Small Business, musíte si zakúpiť, obnoviť alebo inovovať predplatné Norton priamo z Norton.com, alebo predplatiť službu automatického obnovenia Norton;

  • Vaša refundácia bude refundácia v plnej výške na základe skutočnej ceny zaplatenej za aktuálne predplatné obdobie Norton. Ak ste si zakúpili balík Norton (definovaný ako Norton predplatné a /alebo služby Norton), bude vaša náhrada vychádzať zo skutočnej ceny zaplatenej za dobu vášho aktuálneho zväzku Norton. Alebo, ak váš nákup zväzku obsahuje predplatné Norton s predplatným /produktom, ktorý nie je Norton produkt, refundácia bude obmedzená na obvyklú cenu vášho predplatného Norton pre aktuálne obdobie, ktoré nesmie prekročiť celkovú cenu zaplatenú za daný zväzok. Výška náhrady bude po odpočítaní zliav alebo náhrad prijatých a znížená o akúkoľvek sumu za prepravu, manipuláciu a všetky príslušné dane, s výnimkou určitých štátoch a krajín, kde sa vracajú náklady na dopravu, manipuláciu a dane;

  • Doklad o kúpe sa vyžaduje ak ste zakúpili produkt v maloobchode;

  • Spoločnosť Symantec nezodpovedá za, a náhrada sa nevzťahuje na akékoľvek straty alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku vírusov;

  • Platné právo alebo nariadenie (ia) krajiny, v ktorej sa bude vykonávať služba odstránenia vírusu môžu obmedziť alebo zmeniť dostupnosť alebo rozsah prísľubu Virus Protection Promise.

Pre ďalšie informácie prosím navštívte www.norton.com/guarantee pre prístup k Zmluvným podmienkam ochrany Norton Virus Protection Promise a podmienkam vo vašom regióne.

Norton Virus Protection Promise pre Norton Core

Predplatiteľ Norton Core Security Plus má nárok na Virus Protection Promise.

 • Ak odborník spoločnosti Norton neuspeje pri odstraňovaní vírusu z počítača, Mac-u, smartfónu alebo tabletu zákazníka, bude sa refundácia odvíjať o skutočne zaplatenej ceny za aktuálne predplatené obdobie Norton Core Security Plus;

 • V prípade, že súčasťou bezplatného ročného predplatného Norton Core Security Plus získaného pri nákupe Norton Core je aj nástroj Virus Protection Promise, nebudete mať nárok na refundáciu;

 • Ak ste si zakúpili kvalifikované predplatné a aktuálne obdobie sa pridá k bezplatnému obdobiu predplatného Core Security Plus ako súčasť ponuky inovácie, refundácia bude založená na skutočne zaplatenej cene posledného obdobia pôvodného kvalifikovaného predplatné produktu Norton.

NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE A S NÍM SPOJENÉ NÁROKY POKRÝVAJÚ IBA POČÍTAČE, ZARIADENIA MAC A SMARTFÓNY SO SYSTÉMOM ANDROID A IOS, PRIČOM SA NEROZŠIRUJÚ NA ZARIADENIA IOT (INTERNET VECÍ), AKÝMI SÚ TELEVÍZORY, KAMERY, TERMOSTATY, CHLADNIČKY ČI DETSKÉ MONITORY.

Výška akejkoľvek náhrady bude suma po odpočítaní zliav alebo prijatých náhrad a po odpočítaní prepravných, manipulačných nákladov a uplatniteľných daní s výnimkou určitých štátov a krajín, kde sa preplácajú náklady na dopravu, manipuláciu a dane. Výška náhrady sa nevzťahuje na prípadné škody vzniknuté v dôsledku vírusov.

Pre ďalšie informácie prosím navštívte www.norton.com/guarantee pre prístup k Zmluvným podmienkam ochrany Norton Virus Protection Promise a podmienkam vo vašom regióne.

Výnimky pri pravidlách o vrátení a zrušení Norton

 • Nasledujúce nákupy nie sú predmetom záruky vrátenia peňazí na základe týchto pravidiel:

  • Nepredajný a bezplatný softvér;

  • Isté ponuky Norton obsiahnuté v ponukách od iných spoločností;

  • Určité nákupy vykonané treťou stranou (poskytovatelia služieb, predajca, obchodník, dodávateľ a pod.);

  • Opakované nákupy rovnakej ponuky Norton alebo LifeLock, za ktoré už boli vrátené finančné prostriedky;

  • Už uplatnené služby Norton alebo prípady, keď sa boli vykonané nastavenia;

  • Nákupy v obchode s aplikáciami Apple®

 • Tieto pravidlá sa nevzťahujú na produkty Symantec Small Business a podnikové produkty, ako je pcAnywhere.

Ak máte nárok na daňovú výnimku ako fyzická osoba alebo subjekt a bola vám účtovaná daň, môžete mať nárok na refundáciu dane. Prečítajte si Pravidlá refundácie obchodu Symantec Store, príslušné licencie a certifikáty, zmluvy o predaji alebo obchodnú podporu spoločnosti Symantec pre informácie o zásadách refundácie.

Právo na odstúpenie platí len pre krajiny v európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarsko.

 • V rámci Európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarska máte právo na odstúpenie zo zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od potvrdenia vašej objednávky. Ide o takzvanú „Lehotu na odstúpenie".

 • Viac informácií nájdete v časti Ako využiť právo na odstúpenie od zmluvy s Norton.

Získate pomoc

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100113164023EN
Operačný systém: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Naposledy zmenené: 03.06.2019