Iné produkty

Odoslanie webovej stránky do služby Norton Safe Web

Služba Norton Safe Web analyzuje a hodnotí webové stránky, aby ste mali prehľad o tom, ako ovplyvnia vás a váš počítač. Ak sa vedľa výsledku vyhľadávania zobrazuje sivá ikona, znamená to, že služba Norton Safe Web túto webovú stránku ešte neanalyzoval. Ak ste vlastníkom webovej stránky, môžete ju odoslať na ohodnotenie. Ak je vaša stránka už ohodnotená službou Norton Safe Web a chcete diskutovať o hodnotení stránky, môžete ju odoslať na opätovné hodnotenie.

 • Ak ste vlastníkom webovej stránky, môžete ju odoslať do služby Norton Safe Web pre ohodnotenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Odoslanie webovej stránky na opätovné hodnotenie..

  Po ukončení hodnotenia dostanete oznámenie od spoločnosti Symantec. Ak ste už odoslali vašu stránku na hodnotenie, prihláste sa na vašu stránku profilu služby Norton Safe Web a prezrite si správu pre vašu stránku.

 • Stránka sa považuje sa nebezpečnú, ak obsahuje akékoľvek hrozby. Ak je vaša stránka hodnotená ako červená, môžete odoslať požiadavku o jej opätovné hodnotenie. Ďalšie informácie nájdete v častiŽiadajte opätovné hodnotenie pre vašu stránku

 • Ak nie ste vlastníkom webovej stránky, nemôžete ju odoslať do služby Norton Safe Web pre ohodnotenie. Môžete však napísať recenziu na danú webovú stránku, zdieľať vašu skúsenosť a ohodnotiť webovú stránku, čo môže pomôcť ostatným používateľom. Ďalšie informácie nájdete v časti Napísať recenziu

Odoslanie webovej stránky na opätovné hodnotenie.

 1. Prejdite na portál služby Norton Safe Web.

 2. V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš účet Norton Account, a potom kliknite na Prihlásiť sa.

  • Ak nemáte účet Norton, kliknite na zaregistrovať sa teraz. Vyplňte formulár a potom kliknite na položku Zaregistrovať sa.

   Postupujte podľa pokynov v emaile na overenie vlastníctva na aktiváciu a prihlásenie sa do vášho účtu.

 4. V pravom hornom rohu kliknite na meno vášho profilu a potom na tlačidlo Môj profil.

 5. Na karte riešenie rozporov kliknite na Pridať stránku a zadajte svoju adresu vašej stránky.

  Na vašu emailovú adresu bol poslaný email s inštrukciami na overenie pri úspešnej registrácii vašej stránky. Prípadne sú inštrukcie tiež k dispozícii na stránke "diskusia stránke"

 6. Podľa pokynov overte majiteľa vašej stránky. Nasledujú dve metódy na overenie majiteľa:

Overenie vlastníctva pridaním Meta značky

 1. Kopírujte Meta značku z emailu, ktorý ste dostali a vložte ju na domovskú stránku vašej stránky.

  Buďte si vedomí nasledujúcich problémov s umiestnením a obsahom:

  • Značka <meta> musí byť umiestnená v časti <head> pred prvou <body> časťou.

  • Overovací kód reťazca musí byť presne taký ako vygenerovaný reťazec.

  • Uistite sa, že nie sú vložené žiadne znaky navyše, vrátane medzier alebo znakov formátovania keď kopírujete alebo vkladáte reťazec.

  • Uistite sa, že váš zdroj a dáta sú úplne zhodné s pôvodnými informáciami potom ako kopírujete alebo vkladáte reťazec.

  • Uistite sa, že nie sú zadané žiadne medzery predtým, potom alebo medzi začiatočnými a koncovými úvodzovkami pre informácie obsahu.

  Príklad:

  <head><title>Title text</title><meta name="norton-safeweb-site-verification"content="actual_string_content_with_no_spaces_or_line_feed_or_formatting_characters"/></head><body> ... </body>

  Všimnite si, že niektoré programy na tvorenie stránok založené na predlohách alebo na rýchlej tvorbe stránky môžu umožniť vytvorenie upravených meta značiek cez užívateľské rozhranie alebo nástroja "sprievodcu". Keď vytvoríte upravenú meta značku s nástrojom "sprievodcu", nepoužívajte znaky HTML kódu ako sú "< />". Váš program automaticky vloží takéto znaky kódu HTML.

  Na vytvorenie upravených meta značiek:

  • 1. Otvorte si nástroj na tvorenie meta značiek.

  • 2. Pre meno meta značky zadajte norton-safeweb-site-verification.

  • 3. Pre obsah, skopírujte a vložte len váš 128-znakový overovací kód. (Uistite sa, že v kóde nie sú žiadne zalomenia riadku ani medzery.)

  • 4. Uložte vašu novú meta značku na vašu domovskú stránku a potom nahrajte alebo uverejnite stránku.

  Ak nemôžete umiestniť vašu novú meta značku na vašu domovskú stránku, pridajte reťazec overovacieho kódu na váš zoznam kľúčových pojmov. Príklad:

  <meta name="keywords" content="keyword1, keyword2, nsw-actual_string_content_with_no_spaces_or_line_feed_or_formatting_characters"/>

 2. Prejdite späť na stranu vášho účtu služby Norton Safe Web.

 3. Kliknite na Overiť teraz.

  Stav sa zmení na vlastníctvo overené po úspešnom overení vašej stránky.

Overenie vlastníctva pridaním súboru HTML.

 1. Prejdite na portál služby Norton Safe Web.

 2. V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

 3. Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo, potom kliknite na Prihlásiť sa.

 4. Kliknite na Môj profil.

 5. Na karte riešenie rozporov v časti Akcie, kliknite na Overiť vašu stránku.

 6. V časti Spôsob overenia, vyberte Nahrať súbor HTML.

 7. Prečítajte si pokyny a kliknite na tlačidlo stiahnuť overovací súbor. Uložte súbor .html na pracovnú plochu.

  Nezatvorte prehliadač a uistite sa, že vaša stránka účtu služby Norton Safe Web je otvorená.

 8. Nahrajte súbor .html do root priečinka vašej stránky.

 9. Prejdite späť na stranu vášho účtu služby Norton Safe Web.

 10. Kliknite na Overiť teraz.

  Stav sa zmení na vlastníctvo overené po úspešnom overení vašej stránky.

Žiadajte opätovné hodnotenie pre vašu stránku

  Nemôžete poslať žiadosť o opätovné hodnotenie, pokiaľ nie je overené vaše vlastníctvo. Vaše vlastníctvo nie je ešte overené, dokončite overenie vlastníctva pre stránku.

 1. Prejdite naportál služby Norton Safe Web.

 2. Kliknite na položku Prihlásiť sa.

  Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo, potom kliknite na Prihlásiť sa.

 3. Kliknite na Môj profil.

 4. Na karte riešenie rozporov vedľa názvu vašej stránky kliknite na položku znovu ohodnotiť.

  Zadajte komentár, ktorý chcete poslať.

 5. Na ďalšej stránke si prezrite všetky hrozby, ktoré boli zistené na vašej stránke a odstráňte hrozby zo stránky.

  Keď služba Norton Safe Web dokončí opakované hodnotenie vašej stránky, upozorní vás na ukončenie hodnotenia. Ak chcete znovu navštíviť správu v službe Norton Safe Web na zobrazenie aktualizovaného hodnotenia pre webovú stránku.

Napísať recenziu

 1. Prejdite na portál služby Norton Safe Web.

 2. V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš účet Norton Account, a potom kliknite na Prihlásiť sa.

  • Ak nemáte vytvorený účet Norton Account, kliknite na položku Zaregistrovať sa teraz!. Vyplňte formulár a potom kliknite na položku Zaregistrovať sa.

 4. V časti "je táto stránka bezpečná?" zadajte názov stránky, pre ktorú chcete napísať recenziu.

 5. V časti hodnotenie spoločnosti pridať vašu recenziu.

 6. V časti Kliknite na hodnotenie, vyberte hodnotenie pre web stránku.

 7. V časti hodnotiť titulku, zadajte titulku pre vašu recenziu

 8. V časti hodnotiť text, zadajte vašu recenziu o stránke.

 9. Kliknite na Odoslať.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20090410134005EN_EndUserProfile_sk_sk
Naposledy zmenené: 03.01.2014