Iné produkty

Prvé nastavenie služby Norton Online Backup

KROK 1

Prevzatie a inštalácia klienta služby Norton Online Backup

 1. Prejdite na domovskú stránku služby Norton Online Backup.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak už máte účet Norton Account, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom kliknite na položku Log In (Prihlásiť sa).

  • Ak nemáte účet Norton Account, vyplňte formulár New User Setup (Nastavenie nového používateľa) a potom kliknite na položku Sign Up (Zaregistrovať sa).

 3. Prečítajte si Podmienky poskytovania služby (Terms of Service), začiarknite políčko I have read and agree with the Terms of Service (Prečítal(a) som si a súhlasím s Podmienkami poskytovania služby) a potom kliknite na položku Next (Ďalej).

 4. Zadajte aktivačný kód a potom kliknite na položku Continue (Pokračovať).

  Automaticky sa spustí preberanie klienta služby Norton Online Backup. V systéme Windows uložte súbor podľa pokynov prehľadávača.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows dvakrát kliknite na súbor NortonOnlineBackup.exe, ktorý ste prevzali.

   Ak sa zobrazí Upozornenie zabezpečenia, kliknite na tlačidlo Spustiť.

  • V systéme Mac sa po dokončení preberania automaticky spustí inštalátor klienta služby Norton Online Backup.

 6. Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

 7. V okne Welcome to Norton Online Backup (Víta vás služba Norton Online Backup) v prehľadávači kliknite na položku Done (Hotovo).

KROK 2

Nakonfigurovanie nastavení služby Norton Online Backup pre váš počítač

 1. V oblasti oznámení alebo na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu služby Norton Online Backup a potom kliknite na položku Home (Domov).

  Po výzve zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom kliknite na položku Log In (Prihlásiť sa).

 2. Pri počítači, pre ktorý chcete nakonfigurovať nastavenia zálohovania, kliknite na položku Settings (Nastavenia).

 3. Na karte What (Čo), začiarknite kategórie súborov, ktoré chcete zálohovať.

 4. Ak chcete do zálohovania pridať špecifické súbory, kliknite na položku Add Files (Pridať súbory).

  Ak sa zobrazí správa Attention (Pozor), kliknite na položku Continue (Pokračovať). Vyhľadajte súbor, ktorý chcete pridať do zálohovania.

 5. Ak chcete do zálohovania pridať špecifické priečinky, kliknite na položku Add Folders (Pridať priečinky).

  Ak sa zobrazí správa Attention (Pozor), kliknite na položku Continue (Pokračovať). Vyhľadajte priečinok, ktorý chcete pridať do zálohovania.

 6. Na karte When (Kedy) vykonajte v závislosti od toho, kedy a ako chcete spúšťať zálohovanie, jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete naplánovať zálohovanie, vyberte možnosť Scheduled (Naplánované). V rozbaľovacom poli vyberte možnosť Daily (Denne), Weekly (Týždenne) alebo Monthly (Mesačne), a potom vyberte deň, dátum alebo približný čas spúšťania zálohovania.

   Štandardne je zálohovanie naplánované na automatické spúšťanie.

  • Ak chcete zálohovanie spúšťať manuálne, vyberte možnosť Manual (use "backup now" only) (Manuálne (používať iba možnosť Zálohovať teraz)).

 7. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20090203112058EN_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.6.x, Mac OS X 10.5.x
Naposledy zmenené: 21.03.2013