Synchronizácia so serverom Symantec spravujúcim prihlásenia k odberu

Ak je dátum obnovenia vášho prihlásenia k odberu nesprávny, môžete svoj produkt Norton synchronizovať so serverom Symantec spravujúcim prihlásenia k odberu, aby ste dátum opravili.

Synchronizácia produktu Norton so serverom Symantec

  1. Spustite produkt Norton.

  2. V pravom hornom rohu okna, kliknite na Podpora alebo Pomoc > Stav predplatného.

  3. Kliknite na Dokončiť alebo Zavrieť.

Čo je synchronizácia?

  • Synchronizácia aktualizuje server Norton spravujúci prihlásenia k odberu o informácie o prihlásení k odberu, ktoré sú uložené vo vašom počítači. Po synchronizácii bude váš stav prihlásenia k odberu (platné alebo vypršaná platnosť) rovnaký na vašom počítači aj na serveri Norton spravujúcom prihlásenia k odberu.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: kb20080408153709EN_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows, Mac OS X
Naposledy zmenené: 04.09.2017