Iné produkty

Synchronizácia so serverom Symantec spravujúcim prihlásenia k odberu

Ak je dátum obnovenia vášho prihlásenia k odberu nesprávny, môžete svoj produkt Norton synchronizovať so serverom Symantec spravujúcim prihlásenia k odberu, aby ste dátum opravili.

Prinúťte produkt Norton, aby sa synchronizoval so serverom Symantec

  1. Spustite produkt Norton.

  2. V pravom hornom rohu okna, kliknite na Help (Pomoc) > Subscription Status (Stav predplatného).

  3. Kliknite na možnosť Close (Zatvoriť).

Čo je synchronizácia?

  • Synchronizácia aktualizuje server Norton spravujúci prihlásenia k odberu o informácie o prihlásení k odberu, ktoré sú uložené vo vašom počítači. Po synchronizácii bude váš stav prihlásenia k odberu (platné alebo vypršaná platnosť) rovnaký na vašom počítači aj na serveri Norton spravujúcom prihlásenia k odberu.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20080408153709EN_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows, Mac OS X
Naposledy zmenené: 07.12.2018