Alte produse

Reguli pentru firewall: urmărire

Aveţi posibilitatea de a utiliza opţiunea Urmărire pentru a urmări apariţia evenimentelor de reţea care corespund unei reguli a firewall-ului.

În această fereastră, se poate bifa Creare element Jurnal de evenimente. Această opţiune creează un element de jurnal când se produce un eveniment de comunicaţie care corespunde regulii firewall-ului.

Dacă în fereastra Acţiune selectaţi opţiunea Monitorizare, opţiunea Creare element Jurnal de evenimente este bifată automat.

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi jurnalul de evenimente sub categoria Firewall - Activităţi în fereastra Istoric de securitate.

Utilizarea expertului Adăugare regulă

Despre regulile de paravan de protecţie

Adăugarea Regulilor de trafic şi a Regulilor de program

Vă mulţumim!

Vă mulţumim pentru utilizarea Asistenţei Norton.

< Înapoi

Soluția a făcut facilă soluționarea problemei mele.

Da Nu

Ajutați-ne să îmbunătățim această soluție.

Vă mulţumim pentru contribuţia adusă la îmbunătăţirea acestei experienţe.

Ce doriţi să faceţi acum?

Căutați soluții sau Contactați-ne.

DOCID: v7762401_N360_N360SOS_6_ro_ro
Sistem de operare: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ultima modificare: 20/10/2011