Alte produse

Reguli de firewall: avansate

Aveţi posibilitatea să utilizaţi fila Complex pentru a efectua următoarele:

  • Urmăriţi apariţia evenimentelor de reţea care corespund unei reguli de trafic a paravanului de protecţie.

  • Aplicaţi o regulă pentru evenimentele de reţea care utilizează protocolul Teredo.

În această fereastră, bifaţi opţiunea Creare intrare jurnal Istoric de securitate. Această opţiune creează un element de jurnal când se produce un eveniment de comunicaţie care corespunde regulii de firewall. De asemenea, puteţi bifa opţiunea Se aplică această regulă pentru a aplica regula la price trafic de traversare în reţea Ipv6 NAT.

Dacă aţi selectat opţiunea Monitorizare în fereastra Acţiune, atunci opţiunea Creare element jurnal Istoric de securitate este bifată automat. Nu puteţi debifa caseta pentru a dezactiva această opţiune, fiindcă este setarea implicită. Aveţi posibilitatea de a viziona jurnalul de evenimente sub categoria Firewall - Activităţi în fereastra Istoric de securitate.

Opţiunea Se aplică această regulă este selectată în mod automat atunci când PC-ul utilizează protocolul Teredo pentru comunicările de reţea.

Utilizarea expertului Adăugare regulă

Despre regulile de paravan de protecţie

Adăugarea Regulilor de trafic şi a Regulilor de program

Vă mulţumim!

Vă mulţumim pentru utilizarea Asistenţei Norton.

< Înapoi

Soluția a făcut facilă soluționarea problemei mele.

Da Nu

Ajutați-ne să îmbunătățim această soluție.

Vă mulţumim pentru contribuţia adusă la îmbunătăţirea acestei experienţe.

Ce doriţi să faceţi acum?

Căutați soluții sau Contactați-ne.

DOCID: v23967840_N360_N360SOS_6_ro_ro
Sistem de operare: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ultima modificare: 05/08/2011