Inne produkty

Samouczki dotyczące narzędzia Norton Power Eraser

Czy wiesz, że…?

Wiele planów subskrypcji pozwala rozszerzyć ochronę Norton na wiele urządzeń bez dodatkowej opłaty.

» Dowiedz się więcej

Program Norton Power Eraser to bezpłatne narzędzie, które można pobrać i uruchomić w celu usunięcia zagrożeń z komputera. Narzędzie to można uruchomić w celu przeprowadzenia skanowania w poszukiwaniu zagrożeń, nawet mając produkt firmy Symantec lub dowolny inny produkt zabezpieczający. Jeśli nie można uruchomić komputera w trybie normalnym, można uruchomić to narzędzie w trybie awaryjnym. Narzędzie Norton Power Eraser można łatwo pobrać i szybko skanuje ono komputer w celu wykrycia najagresywniejszych wirusów komputerowych. Narzędzia tego nie trzeba instalować.

Narzędzie Norton Power Eraser jest zgodne tylko z komputerami, na których zainstalowano system operacyjny Microsoft Windows. Narzędzie nie działa na komputerach z systemem Mac OS X.

Narzędzie Norton Power Eraser stosuje agresywne metody wykrywania zagrożeń i możliwe jest, że wybierze do usunięcia nieszkodliwe programy. Przed usunięciem plików należy uważnie sprawdzić stronę wyników skanowania.

Jak uruchomić narzędzie Norton Power Eraser?

 1. Pobierz program Norton Power Eraser.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz lokalizację taką jak Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

 5. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

  Program Norton Power Eraser wyszuka i pobierze nową wersję, jeśli jest dostępna.

Jak uruchomić skanowanie?

 1. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 2. Domyślnie narzędzie Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Jeśli nie chcesz, aby program skanował w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit", przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit" (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 3. Poczekaj na zakończenie skanowania.

Jak wyeliminować zagrożenia?

 1. Po ukończeniu skanowania wyniki zostaną wyświetlone za pomocą narzędzia Norton Power Eraser. Elementy uznane przez narzędzie Norton Power Eraser za zagrożone mają stan Nieprawidłowy, a zalecane działanie to Usuń lub Napraw. Elementy wymagające dalszego sprawdzenia są wyświetlane ze stanem Nieznany.

 2. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest wyświetlany komunikat Nie znaleziono żadnych zagrożeń, narzędzie Norton Power Eraser nie wykryło żadnych zagrożeń w komputerze, kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

  • Jeśli są widoczne jakiekolwiek pliki ze stanem Nieprawidłowy, pole wyboru Usuń w obszarze Działanie zostaje automatycznie zaznaczone. Zalecane jest usunięcie tych plików. Jeśli w obszarze Działanie jest zaznaczone pole wyboru Napraw, odpowiednie pliki zostaną naprawione po ponownym uruchomieniu.

  • Jeśli jest widoczny jakiekolwiek plik ze stanem Nieznany, kliknij ikonę chmury obok niego. Spowoduje to wysłanie pliku do serwera firmy Symantec i przeskanowanie go przy użyciu tradycyjnych mechanizmów wykrywania opartych na sygnaturach.

   • Jeśli skanowanie zwróci wynik Nieprawidłowy dla dowolnego pliku, kliknij pole wyboru Usuń.

   • Jeśli skanowanie zwróci wynik Nieznany, nie klikaj pola wyboru Usuń. Plik może nie być zagrożeniem i wymaga dodatkowej analizy.

 3. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Utwórz punkt przywracania systemu przed kontynuacją naprawy (zalecane).

 4. Kliknij przycisk Napraw teraz.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

 6. Po pomyślnym usunięciu zagrożenia kliknij przycisk Gotowe.

Więcej możliwości narzędzia Norton Power Eraser:

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v69675421
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019