Inne produkty

Więcej informacji o sprawdzonych metodach zapewniania bezpieczeństwa komputera

Instalacja najnowszej wersji usługi Norton to najskuteczniejsza metoda ochrony komputera przed destrukcyjnymi zagrożeniami i wirusami. Zalecane jest utrzymywanie najnowszych definicji wirusów. Jeśli użytkownik dysponuje aktywnym połączeniem z Internetem, definicje są aktualizowane automatycznie.

Poza tym istnieje szereg sprawdzonych metod zapewniania bezpieczeństwa, które warto stosować w celu unikania zagrożeń i ochrony komputera oraz danych przed destrukcyjnymi wirusami:

  Aby unikać zagrożeń w poczcie elektronicznej:

 • Należy otwierać jedynie oczekiwane załączniki poczty elektronicznej pochodzące z zaufanego źródła.

 • Wszystkie niepożądane wiadomości należy usuwać bez ich otwierania.

 • W razie podejrzenia, że dana wiadomość e-mail to spam, nie należy na nią odpowiadać. Należy ją usunąć.

 • Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wiadomości e-mail z żądaniem podania informacji poufnych i przed wysłaniem odpowiedzi sprawdzić autentyczność żądania.

  Aby unikać prób wyłudzeń:

 • W celu wyświetlenia witryny internetowej należy wpisać jej adres bezpośrednio w przeglądarce i nie klikać łącza.

 • Dane osobowe należy podawać tylko w zaufanych witrynach. Są to na przykład witryny, których adres internetowy rozpoczyna się od ciągu liter „https" lub w przypadku których u dołu okna przeglądarki wyświetlona jest ikona kłódki.

 • Informacji osobistych nie należy podawać w odpowiedzi na nieoczekiwane żądania.

  Aby unikać wirusów, robaków i koni trojańskich:

 • Na komputer należy przenosić tylko pliki z dobrze znanych lub zaufanych źródeł.

 • Nie należy wysyłać ani odbierać plików za pośrednictwem połączeń komunikatorów internetowych.

 • Jeśli osoba z listy znajomych w komunikatorze internetowym wysyła podejrzane wiadomości, pliki lub łącza internetowe, należy zakończyć połączenie programu.

  Aby unikać programów typu spyware:

 • Nie należy zatwierdzać podejrzanych komunikatów o błędach wyświetlanych w przeglądarce.

 • Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z „bezpłatnych" ofert - częścią takiej oferty może okazać się program typu spyware.

 • Należy uważnie uczytać Umowę dotyczącą licencji i usług instalowanych programów. Nie należy również instalować programu, jeśli wymaga to zainstalowania innych programów.

Video: How to ensure that your computer is protected


Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958244
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021