Inne produkty

Komunikat: „Potwierdź zakup"

Podczas kupowania produktu Norton w witrynie Norton.com wyświetlany jest monit z prośbą o wprowadzenie adresu e-mail i hasła. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła zamówienie nie może zostać zapisane na koncie.

W przypadku komunikatu z prośbą o potwierdzenie zakupu wyświetlanego podczas logowania się na konto Norton wybierz jedno z poniższych stwierdzeń, które najlepiej odpowiada zaistniałej sytuacji:

Chcę się dowiedzieć, w jaki sposób potwierdzić zakup

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Na stronie Potwierdzenie zamówienia wybierz opcję Tak, rozpoznaję to zamówienie, a następnie Potwierdź zamówienie.

  Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie: „Wystąpił nieoczekiwany błąd systemu i nie możemy wyświetlić Twoich informacji", sprawdź, czy powodem jest znany błąd lub przerwa w działaniu systemu na stronie Status usług Norton i spróbuj uzyskać dostęp do konta później. Możesz także spróbować zalogować się na konto za pomocą innej przeglądarki.

 3. Wpisz numer seryjny produktu na zamówieniu.

  W przypadku kilku produktów wystarczy podać numer seryjny jednego z produktów wskazanych w zamówieniu.

 4. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 5. Twoje zamówienie zostało potwierdzone i możesz teraz rozpocząć pobieranie produktu marki Norton i zarządzać nim z poziomu swojego konta.

Muszę znaleźć numer seryjny

Numer seryjny można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, która jest wysyłana na adres e-mail używany przy zakupie produktu Norton. Wyszukaj w skrzynce odbiorczej tego adresu.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia można wyszukać w skrzynce odbiorczej po temacie wiadomości lub adresie e-mail. Wyszukaj jeden z poniższych elementów:

 • Temat podobny do: „Potwierdzenie zamówienia #NP0000000".

 • Od: Sklep marki Norton <orders@mail.norton.com>.

Jeżeli nie znajdziesz wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia w skrzynce odbiorczej, sprawdź, czy nie ma jej w folderze wiadomości-śmieci lub spam.

W wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia numer seryjny znajduje się w obszarze Informacje o produkcie.

Data zamówienia w wiadomości jest wcześniejsza niż data ostatniego zakupu

Jeśli produkt Norton został zakupiony wcześniej, niż wskazuje na to „Data zamówienia" podana w wiadomości z potwierdzeniem zamówienia, wiadomość dotyczy wcześniejszego zamówienia i nie ma związku z bieżącym produktem.
Jeśli nie chcesz, aby komunikat był ponownie wyświetlany, wybierz opcję To zamówienie nie zostało złożone przeze mnie, a następnie kliknij opcję Odrzuć zamówienie.

Odrzucenie zamówienia powoduje usunięcie produktu z konta. Nie można będzie nim zarządzać ani go pobrać.

Zobacz poniższe kroki, aby pobrać zakupioną subskrypcję.

Pobieranie ostatniego zakupu

 1. Zaloguj się na swoje konto.

  Pamiętaj, aby zalogować się za pomocą adresu e-mail użytego przy ostatnim zakupie.

 2. Na karcie Moja subskrypcja wybierz ostatni zakup.

  Jeśli nie widać ostatnio zakupionego produktu, oznacza to, że może on być powiązany z innym kontem. Zaloguj się ponownie za pomocą innego adresu e-mail.

 3. Kliknij przycisk Pobierz.

 4. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje pobierania i instalacji produktu marki Norton.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v64541725
System operacyjny: windows,mac,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023