Inne produkty

Czym jest Obietnica ochrony przed wirusami Norton?

Gwarancja ochrony antywirusowej jest usługą usuwania wirusów przez specjalistów Norton. Jeśli nie są w stanie usunąć wirusa z urządzenia z systemem Windows, macOS, Android lub iOS, będzie Ci przysługiwać zwrot kosztów, nawet jeśli nie obowiązują żadne inne prawa do zwrotu.

Obietnica ochrony przed wirusami to funkcja oferowana wyłącznie w ramach automatycznie odnawianych subskrypcji produktów zabezpieczających urządzenia z funkcjami antywirusowymi.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki i postanowienia.

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

Jak określić, czy użytkownik jest uprawniony do usługi Obietnica ochrony przed wirusami Norton

Komunikat o dostępności usługi Obietnica ochrony przed wirusami Norton wyświetlany jest pod kwalifikującą się subskrypcją na stronie Usługi po zalogowaniu na koncie.

 1. Zaloguj się na konto.

 2. Na karcie Moje subskrypcje wybierz subskrypcję i sprawdź, czy Obietnica ochrony przed wirusami jest dostępna.

  W obszarze Informacje o subskrypcji wyświetli się Obietnica ochrony przed wirusami.

Jak skorzystać z Obietnicy ochrony przed wirusami Norton w przypadku podejrzenia o zainfekowaniu

Jeśli uważasz, że komputer jest zainfekowany, zalecamy uruchomienie pełnego skanowania za pomocą produktu Norton. Jeśli pełne skanowanie nie rozwiąże problemu, można użyć narzędzia Norton Power Eraser, aby szybko wykryć i usunąć zagrożenia.

Uruchom pełne skanowanie

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję Skanowanie.

 3. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowanie i zadania wybierz opcję Pełne skanowanie, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. Po zakończeniu skanowania kliknij pozycję Zakończ.

  Jeśli uważasz, że komputer wciąż jest zainfekowany lub infekcja nie została usunięta, przejdź do następnej sekcji.

Pobieranie narzędzia Norton Power Eraser i uruchamianie skanowania

Narzędzie Norton Power Eraser jest zgodne z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 i nowszymi systemami operacyjnymi.

 1. W zależności od wersji systemu Windows pobierz jeden z następujących plików: 
  • 64-bitowa wersja systemu Windows: Norton Power Eraser
  • 32-bitowa wersja systemu Windows: Norton Power Eraser

 2. Naciśnij klawisze Ctrl i J, aby otworzyć okno pobierania w przeglądarce, a następnie dwukrotnie kliknij plik NPE.exe.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Tak lub Kontynuuj.

 3. Przeczytaj umowę licencyjną a następnie kliknij opcję Zgadzam się.

  Jeśli umowa licencyjna została zaakceptowana wcześniej, okno nie pojawi się ponownie.

  Program Norton Power Eraser wyszuka i automatycznie pobierze nową wersję, jeśli będzie dostępna.

 4. W oknie Norton Power Eraser wybierz opcję Pełne skanowanie systemu i kliknij Uruchom teraz.

 5. Jeśli chcesz uwzględnić skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit”, kliknij Ustawienia i w opcjiUstawienia skanowania i dziennika przełącz na pozycję Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit” (wymaga ponownego uruchomienia komputera) i kliknij Zastosuj.

 6. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Poczekaj na zakończenie skanowania. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. produktów Norton

Jeśli że komputer wciąż jest zainfekowany, skontaktuj się z Działem obsługi klienta i pomocy technicznej.

Film


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62458994
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 30/11/2023