Inne produkty

Reagowanie na zagrożenia i postępowanie z plikami w kwarantannie

Elementy poddane kwarantannie są izolowane od reszty komputera, aby uniemożliwić im rozprzestrzenianie się lub zainfekowanie komputera. Jeśli podejrzewasz, że zainfekowany element nie jest identyfikowany jako zagrożenie przez program Norton, możesz ręcznie poddać go kwarantannie. Możesz również przywrócić element z kwarantanny, jeśli sądzisz, że nie stanowi ryzyka. Program Norton nie naprawi przywracanego elementu. Może jednak usunąć infekcję z przywróconych elementów podczas następnych skanowań.

Przywracanie elementu z kwarantanny

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. W oknie Historia bezpieczeństwa, na liście rozwijanej Pokaż wybierz kategorię Kwarantanna.

 4. Wybierz element, którym chcesz zarządzać.

 5. W okienku Szczegóły kliknij przycisk Opcje.

  Łącze Więcej opcji umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółowych informacji o elemencie przed wybraniem żądanego działania. Łącze otwiera okno Informacje o pliku, zawierające dodatkowe informacje o zagrożeniu.

 6. W oknie Wykryto zagrożenie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Przywróć : Przywraca pliki do ich oryginalnej lokalizacji na komputerze. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku elementów ręcznie poddanych kwarantannie.

  • Przywróć i wyklucz plik : Przywraca wybrany element bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wyklucza element z wykrywania podczas następnych skanowań. Ta opcja jest dostępna w przypadku wykrytych wirusów i zagrożeń innych niż wirusy.

  • Usuń z historii : Usuwa wybrany element z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

 7. Jeśli chcesz przywrócić element, w oknie Przywracanie z kwarantanny kliknij przycisk Tak.

 8. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz folder lub dysk, na którym chcesz przywrócić plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Przywracanie pliku, który został błędnie zidentyfikowany jako zagrożenie bezpieczeństwa.

Program Norton domyślnie usuwa zagrożenia bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny. W razie podejrzeń, że plik został przypadkowo usunięty, można go przywrócić z kwarantanny do oryginalnej lokalizacji i wykluczyć ze skanowań w przyszłości.

Przywracanie pliku z obszaru kwarantanny

  Ze skanowania programu Norton należy wykluczać tylko te programy, które z pewnością są bezpieczne. Jeśli na przykład inny program wymaga programu stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa do poprawnego działania, można wykluczyć to zagrożenie ze skanowania w przyszłości, aby zachować je na komputerze.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij pozycję Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Historia.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, w menu rozwijanym Pokaż, wybierz pozycję Kwarantanna.

 4. Wybierz plik, który chcesz przywrócić.

 5. W okienku Szczegóły kliknij przycisk Opcje.

 6. W oknie Wykryto zagrożenie kliknij opcję Przywróć i wyklucz ten plik.

 7. W oknie Przywracanie z kwarantanny kliknij przycisk Tak.

 8. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz folder lub dysk, na którym chcesz przywrócić plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Przesyłanie elementu do oceny przez zespół Norton

Możesz zwiększyć skuteczność swojego produktu Norton, przesyłając pliki, które uważasz za zagrożenia bezpieczeństwa. Zespół Norton Security Response analizuje plik i dodaje do go definicji ochrony, jeśli stanowi zagrożenie.

Przesyłanie nie obejmuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację osobistą.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. W oknie Historia bezpieczeństwa, na liście rozwijanej Pokaż wybierz kategorię Kwarantanna.

 4. Wybierz element, którym chcesz zarządzać.

 5. W okienku Szczegóły kliknij przycisk Opcje.

  Łącze Więcej opcji umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółowych informacji o elemencie przed wybraniem żądanego działania. Łącze otwiera okno Informacje o pliku, zawierające dodatkowe informacje o zagrożeniu.

 6. W oknie Wykryto zagrożenie kliknij opcję Prześlij do zespołu Norton.

 7. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk OK.

Ręczne poddawanie elementu kwarantannie

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. W oknie Historia bezpieczeństwa, na liście rozwijanej Pokaż wybierz kategorię Kwarantanna.

 4. Kliknij przycisk Poddaj kwarantannie.

 5. W oknie Ręczna kwarantanna dodaj plik, który chcesz poddać kwarantannie i wprowadź opis w razie potrzeby.

  Jeśli poddasz kwarantannie plik powiązany z działającym procesem, proces ten zostanie zatrzymany. Przed poddaniem pliku kwarantannie należy więc zamknąć otwarte pliki i działające procesy.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6200305
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021