Inne produkty

Wykluczanie plików i folderów ze skanowania funkcji Auto-Protect, Kontrola skryptów, Ochrona zachowań i Download Intelligence

Program Norton można skonfigurować do wykluczania określonych programów ze skanowań funkcji Auto-Protect i Ochrona zachowań. Wirusy i inne poważne zagrożenia bezpieczeństwa można wykluczyć ze skanowania za pomocą okna Wykluczenia skanowania oraz okna Wykluczenia w czasie rzeczywistym. Po dodaniu pliku lub folderu do listy wykluczeń program Norton ignoruje ten element podczas skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.

Aby wykluczyć plik ze skanowań funkcji Download Intelligence, należy wybrać folder i pobrać plik do wybranego folderu. Jeśli na przykład użytkownik pobiera niebezpieczny plik wykonywalny do tego folderu, program Norton umożliwia pobranie pliku i nie usuwa go z komputera. Konieczne jest utworzenie nowego folderu specjalnie dla wykluczeń funkcji Download Intelligence.

Wykluczenie pliku ze skanowań programu Norton obniża poziom ochrony komputera i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby. Należy wykluczać tylko te elementy, które z pewnością nie są zainfekowane.

Aby wykluczyć ze skanowania zagrożenia bezpieczeństwa o wysokim poziomie zagrożenia:

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. W oknie ustawień funkcji Ochrona antywirusowa kliknij kartę Skanowania i zagrożenia.

 5. W obszarze Wykluczenia/Zagrożenia niskiego stopnia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W wierszu Elementy wykluczane ze skanowania kliknij opcję Konfiguruj.

  • W wierszu Elementy wykluczane z wykrywania przez funkcje Auto-Protect, Kontrola skryptów, Ochrona zachowań i Download Intelligence kliknij opcję Konfiguruj.

 6. W wyświetlonym oknie kliknij opcję Dodaj foldery lub Dodaj pliki.

  Wykluczenia mogą dotyczyć dysków lokalnych, folderów, grup plików, pojedynczych plików lub dysków sieciowych. Program Norton nie obsługuje jednak wykluczania plików znajdujących się w sieci. W razie dodawania dysku sieciowego do listy wykluczeń należy upewnić się, że dysk jest podłączony do komputera.

 7. W oknie dialogowym Dodawanie elementu kliknij ikonę przeglądania.

 8. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz element, który chcesz wykluczyć ze skanowania.

  Podczas dodawania folderów można określić, czy podfoldery mają być uwzględniane, czy też wykluczane.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. W oknie dialogowym Dodawanie elementu kliknij przycisk OK.

 11. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v3672136
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 07/09/2022