Inne produkty

Konfigurowanie ustawień zapobiegania włamaniom

Funkcja Zapobieganie włamaniom chroni przed atakami online. Skanuje ruch sieciowy pod kątem sygnatur ataków, takich jak zagrożenia w sieciach społecznościowych i ataki wychodzące, które identyfikują próby wykorzystania luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub używanego programu. Aby zapewnić bezpieczeństwo, funkcja zapobiegania włamaniom odrzuca pakiety danych z komputerów, które próbują wysłać dane ze znanymi sygnaturami ataku. Blokuje połączenia z tymi komputerami.

Funkcja Zapobieganie włamaniom jest domyślnie włączona. Musi być włączona w celu dostosowania poniższych ustawień.

Gdy funkcja Zapobieganie włamaniom jest wyłączona, komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15471442
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 05/08/2020