Inne produkty

Konfigurowanie ustawień zapobiegania włamaniom

Funkcja Zapobieganie włamaniom chroni przed atakami online. Skanuje ruch sieciowy pod kątem sygnatur ataków, takich jak zagrożenia w sieciach społecznościowych i ataki wychodzące, które identyfikują próby wykorzystania luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub używanego programu. Aby zapewnić bezpieczeństwo, funkcja zapobiegania włamaniom odrzuca pakiety danych z komputerów, które próbują wysłać dane ze znanymi sygnaturami ataku. Blokuje połączenia z tymi komputerami.

Funkcja Zapobieganie włamaniom jest domyślnie włączona. Musi być włączona w celu dostosowania poniższych ustawień.

Gdy funkcja Zapobieganie włamaniom jest wyłączona, komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

Konfiguracja czasu, na jaki funkcja Automatyczne blokowanie odrzuca połączenia od atakujących komputerów.

Automatyczne blokowanie uniemożliwia łączenie z komputerami, które wysyłają dane ze znanymi sygnaturami ataków, nawet jeśli część z tych danych nie jest szkodliwa. Domyślnie połączenia z atakujących komputerów są blokowane na 30 minut.

Aby skonfigurować czas, na jaki funkcja automatycznego blokowania będzie odrzucać połączenia od atakujących komputerów.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora lub Sieć.

 4. Kliknij kartę Ochrona przeglądarki przed włamaniami.

 5. W obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Automatyczne blokowanie włamań kliknij opcję Konfiguruj.

 6. W oknie Automatyczne blokowanie włamań wybierz z listy rozwijanej czas, przez który atakujące komputery mają być blokowane, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Wykluczanie sygnatury ataku z monitorowania

System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane operacje sieciowe w oparciu o obszerną listę sygnatur ataków. W niektórych przypadkach nieszkodliwe operacje sieciowe mogą być rozpoznane jako podejrzane ze względu na podobną sygnaturę ataku. Jeżeli otrzymujesz powiadomienia o możliwym ataku, ale wiesz, że sygnatura odpowiedzialna za nie jest bezpieczna, możesz ją wykluczyć z monitorowania.
Więcej informacji na temat ataków blokowanych przez funkcję Zapobieganie włamaniom można uzyskać pod adresem:
https://www.broadcom.com/support/security-center/attacksignatures

Wykluczanie sygnatury ataku z monitorowania

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora lub Sieć.

 4. Kliknij kartę Ochrona przeglądarki przed włamaniami.

 5. W obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Sygnatury włamań kliknij przycisk Konfiguruj.

 6. W oknie Sygnatury włamań usuń zaznaczenie pola wyboru sygnatury ataku, którą chcesz wykluczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Usuwanie zaufanych urządzeń z listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom

Ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom można wykluczyć zaufane urządzenia w celu skrócenia czasu skanowania. Jeśli urządzenie w sieci jest na pewno bezpieczne, można zmienić poziom zaufania urządzenia na Pełne zaufanie i wybrać opcję Wyklucz ze skanowania IPS, aby wykluczyć je ze skanowania przez funkcję zapobiegania włamaniom.

Usuwanie zaufanych urządzeń z listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora.

 4. Kliknij kartę Ochrona przeglądarki przed włamaniami.

 5. W obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Lista wykluczeń kliknij przycisk Wyczyść.

 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

 7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Wyklucz adres URL lub domenę z monitorowania

Po włączeniu funkcji monitorowania adresów URL aplikacji program Norton monitoruje wszystkie zainstalowane na komputerze aplikacje i blokuje destrukcyjnym witrynom dostęp do komputera.
System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane podejrzane witryny w oparciu o obszerną listę sygnatur ataków. W niektórych przypadkach nieszkodliwe witryny mogą być rozpoznane jako podejrzane ze względu na podobną sygnaturę ataku. Jeżeli otrzymujesz powiadomienia o możliwym ataku, ale wiesz, że witryna lub domena odpowiedzialna za nie jest bezpieczna, możesz wykluczyć sygnaturę z monitorowania.

Wykluczanie adresu URL lub domeny z powiadomień o alercie

 1. W powiadomieniu o alercie kliknij Wyświetl szczegóły.

 2. W oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane kliknij opcję Odblokuj adres URL.

Wykluczanie adresu URL lub domeny, używając programu Norton

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora lub Sieć.

 4. Kliknij kartę Ochrona przeglądarki przed włamaniami.

 5. W obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Wykluczenia monitorowania adresu URL aplikacji, kliknij opcję Konfiguruj.

 6. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź adres URL lub nazwę domeny, które chcesz wykluczyć z monitorowania.

 7. Jeśli chcesz edytować lub usunąć adres URL lub domenę, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz adres URL lub domenę z listy i kliknij przycisk Edytuj. Zmodyfikuj adres URL lub nazwę domeny.

  • Wybierz adres URL lub domenę, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15471442
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021