Inne produkty

Włączanie lub wyłączanie nadzorowania aplikacji Norton Family

W celu tymczasowego zawieszenia funkcji nadzorowania programu Norton Family dla dziecka można skorzystać z witryny Norton Family lub aplikacji Norton Family dla rodziców. Aby to zrobić, nie jest konieczny dostęp do urządzenia dziecka. Na przykład rodzic mający dwoje dzieci może włączyć nadzorowanie dla pierwszego dziecka, a wyłączyć je dla drugiego. W takim przypadku program Norton Family monitoruje i rejestruje tylko działania pierwszego dziecka.

Można również wyłączyć program Norton Family na urządzeniu dziecka, na którym on działa. Jeśli jest to urządzenie z systemem Android, można przełączyć na Tryb rodzica i wyłączyć nadzorowanie programu Norton Family. Umożliwia to swobodne używanie urządzenia bez jakichkolwiek reguł domu. Po ukończeniu tej operacji upewnij się, że program Norton Family jest włączony.

Włączanie lub wyłączanie nadzorowania dziecka w programie Norton Family w witrynie Norton

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz dziecko, którym chcesz zarządzać.

 3. Aby wyłączyć lub włączyć funkcję nadzorowania programu Norton Family dla dziecka, obok opcji Nadzorowanie przesuń suwak Wł./Wył. do pozycji Wył. lub .

 4. Kliknij przycisk Przejdź, aby potwierdzić.

Wyłączanie lub włączanie programu Norton Family w systemie Windows

Wykonaj te kroki, jeśli używasz urządzenia dziecka i chcesz wyłączyć nadzór, zanim przełączysz się z powrotem.

 1. Zaloguj się na urządzeniu dziecka.

 2. W obszarze powiadomień na pasku zadań systemu z prawej strony ekranu kliknij ikonę programu Norton Family.

 3. Aby wyłączyć, kliknij opcję Wyłącz program Norton Family i wykonaj poniższe czynności:

  • W wyświetlonym oknie wpisz poświadczenia programu Norton

  • Aby wyłączyć do czasu ponownego uruchomienia lub zalogowania za pomocą innego konta, kliknij opcję Do czasu następnego zalogowania lub ponownego uruchomienia.

  • Aby wyłączyć do określonego momentu, kliknij przycisk Do i wybierz przedział czasu.

  • Kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się komunikat z informacją, że klient programu Norton Family jest wyłączony.

 4. Aby włączyć program Norton Family, kliknij opcję Włącz Norton Family.

Włączanie lub wyłączanie nadzorowania dziecka w programie Norton Family w systemie Android

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie Rodzica.

 2. W profilu dziecka, którym chcesz zarządzać, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przesuń suwak obok opcji Nadzorowanie w lewo do pozycji WYŁ. lub w prawo do pozycji WŁ.

  • W obszarze Nadzorowanie, stuknij opcję Reguły domu, a następnie przycisk WYŁ. lub WŁ.

Przełączanie się między trybem rodzica i trybem dziecka w systemie Android

Wykonaj te kroki, jeśli używasz urządzenia dziecka i chcesz wyłączyć nadzór, zanim przełączysz się z powrotem.

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family.

 2. Aby ją wyłączyć, stuknij ikonę profilu i opcję Logowanie rodzica.

 3. Zaloguj się za pomocą swoich poświadczeń konta, by uruchomić Tryb rodzica.

 4. Stuknij ikonę profilu rodziny.

 5. W obszarze Norton Family, stuknij opcję Podczas zmiany trybów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Stuknij przycisk Nie wstrzymuj, aby program Norton Family był uruchomiony nawet w razie przełączenia trybów.

  • Stuknij przycisk 15 minut lub 1 godzina, aby wyłączyć program Norton Family na określony czas.

  • Stuknij przycisk Dopóki nie przełączę, aby wyłączyć program Norton Family do chwili przełączenia w Tryb dziecka.

 6. Stuknij przycisk Gotowe.

 7. Aby go włączyć lub przełączyć ponownie, na głównym ekranie stuknij ikonę menu , a następnie opcję Tryb dziecka.

Włączanie lub wyłączanie nadzorowania dziecka w programie Norton Family w systemie iOS

 1. Otwórz aplikację Norton Family dla rodziców.

 2. W profilu dziecka, którym chcesz zarządzać, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć nadzorowanie w programie Norton Family, przesuń przełącznik w lewo do pozycji WYŁ. i potwierdź.

  • Aby włączyć nadzorowanie w programie Norton Family, przesuń przełącznik w prawo do pozycji WŁ.

Jeśli logujesz się do konta Norton Family za pomocą konta Google, nie zapomnij wylogować się z konta Google w przeglądarce po ukończeniu konfiguracji programu Norton Family.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128063079
System operacyjny: windows,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2021