Inne produkty

Obliczanie limitu czasu skonfigurowanego dla dziecka w programie Norton Family

Po włączeniu nadzorowania czasu, program Norton Family automatycznie ostrzega dziecko lub blokuje używanie urządzenia po przekroczeniu dozwolonego limitu czasu. Ograniczenie czasu dotyczyć będzie każdego urządzenia używanego przez dziecko. Jeśli na przykład dziecko używa trzech urządzeń, a dzienny limit czasu wyniesie 2 godziny, dziecko będzie mogło korzystać z każdego urządzenia co dzień przez 2 godziny. Dziecko otrzymuje powiadomienie o zablokowaniu urządzenia co 5 minut, zaczynając od 15 minut przed końcem limitu czasu. Skorzystaj z poniższych informacji, aby dowiedzieć się, jak obliczany jest limit czasu.

Obliczanie limitu czasu w systemie Android

W systemie Android czas użytkowania urządzenia jest obliczany na podstawie czasu korzystania z aplikacji na pierwszym planie. Na przykład, jeśli dziecko używa aplikacji do wysyłania wiadomości przez 5 minut, wraca na ekran główny na 2 minuty i korzysta z aplikacji telefonu przez 10 minut, czas użytkowania urządzenia jest obliczony na 15 minut. Urządzenie z systemem Android dziecka jest traktowane jako nieużywane w poniższych przypadkach:

  • Urządzenie znajduje się na ekranie głównym, ale na pierwszym planie nie ma żadnych aplikacji.

  • Urządzenie jest zablokowane lub wyłączone.

  • Wyświetlacz urządzenia jest wyłączony.

  • Urządzenie przeszło w tryb uśpienia.

  • Ekran blokady błyskawicznej lub blokady czasowej znajduje się na pierwszym planie.

  • Urządzenie wchodzi w tryb drzemki.

Obliczanie limitu czasu w systemie Windows

W systemie Windows czas użytkowania urządzenia jest obliczany na postawie czasu uruchomienia komputera z systemem Windows. Komputer z systemem Windows dziecka jest traktowany jako nieużywany w poniższych przypadkach:

  • Dziecko zablokowało komputer po odejściu od niego.

  • Komputer przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji.

  • Dziecko wylogowało się z sesji użytkownika.

Obliczanie limitu czasu w systemie iOS

Program Norton Family nie oblicza czasu użytkowania urządzenia na urządzeniu z systemem iOS dziecka. Blokuje on jednak dziecko przed używaniem urządzenia podczas ustalonego okresu ograniczenia. Na przykład, jeśli okres ograniczenia ustawiono od 19:00 do 21:00, program Norton Family blokuje urządzenie na początku okresu i automatycznie odblokowuje wraz z jego końcem.

Program Norton Family nie blokuje zupełnie urządzenia z systemem iOS, którego używa dziecko. Ukrywa tylko zainstalowane aplikacje, w tym Norton Family, oraz aplikacje domyślne, takie jak Safari, iTunes, App Store, a także Aparat.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v127151815
System operacyjny: windows,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023