Inne produkty

Report a suspected incorrect detection to Norton

This document instructs on how to report a false positive or a false negative to Norton through the online submission form.

  • Tell us about the situation where you believe that a Norton product is incorrectly detecting a file or website. This is also called a False Positive.

    Use the submission form (Incorrectly detected by Norton tab) to tell us about a situation where you believe that Norton is incorrectly detecting a file.

  • Upload a suspected infected file, an email with a suspected attachment, or a suspected website which has not been detected by a Norton product. This is also called a False Negative.

    Use the submission form (Not detected by Norton tab) to upload a suspected infected file which has not been detected by Norton.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v126152382
System operacyjny: Mac;Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023