Inne produkty

Konfiguracja reguł domu nadzorowania czasu w programie Norton Family

Nadzorowanie czasu jest dostępne na komputerach z systemem Windows, telefonach i tabletach z systemem Android oraz urządzeniach iPhone i iPad. Ograniczenie czasu dotyczyć będzie każdego urządzenia używanego przez dziecko. Jeśli na przykład dziecko używa trzech urządzeń, a dzienny limit czasu wyniesie 2 godziny, dziecko będzie mogło korzystać z każdego urządzenia co dzień przez 2 godziny.

Z łatwością można ustalić limity czasowe lub ustalić harmonogram korzystania z urządzeń przez dzieci. Można także sprawdzić czas spędzony przez dzieci na korzystaniu z urządzeń, ucząc je w ten sposób zdrowych nawyków. Funkcja obliczania czasu jest obecnie dostępna wyłącznie na urządzeniach z systemem Windows oraz Android.

W oparciu o ustawioną regułę domu, funkcja Nadzorowanie czasu zablokuje lub umożliwi dziecku korzystanie z urządzenia w następujących przypadkach:

 • Jeśli dziecko przekroczyło dozwolony limit czasu ustawiony przez rodzica

 • Jeśli urządzenie dziecka podlega ograniczeniom czasowym

Reguły domu można wyświetlać lub aktualizować za pomocą witryny Norton lub aplikacji Norton Family dla rodziców.

Witryna Norton lub aplikacja Norton Family na urządzeniu z systemem iOS

Aktualizacja reguł domowych

 1. Zaloguj się na konto.

 2. Wybierz dziecko, dla którego chcesz skonfigurować nadzorowanie czasu.

 3. W sekcji Czas kliknij lub stuknij ikonę ustawień .
 4. Aby uruchomić lub zatrzymać nadzorowanie czasu, przesuń przełącznik Wł./Wył. do pozycji Wł. lub Wył.

 5. Jeśli dziecko korzysta z więcej niż jednego urządzenia tego samego rodzaju, pojawi się opcja Zastosuj te reguły do wszystkich..., co pozwala pogrupować urządzenia i zastosować reguły domu do ich wszystkich. Aby ustawić określone reguły domu dla każdego urządzenia, należy rozgrupować te urządzenia, wyłączając opcję Zastosuj te reguły do wszystkich....

 6. Kliknij lub stuknij opcję Wyświetl domyślną regułę domu według wieku, aby wyświetlić zalecane ustawienia dla wieku dziecka.

 7. W sekcji Poziom ograniczeń wybierz wymagany poziom nadzorowania.

 8. W sekcji Poziom nadzorowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  Opcja jest widoczna, jeśli nadzorowanie czasu jest konfigurowane na komputerze z systemem Windows.

  • Kliknij lub stuknij opcję Monitoruj, aby zezwolić na korzystanie z urządzenia, ale powiadamiać dziecko w razie złamania reguły domu.

  • Kliknij lub stuknij opcję Blokuj, aby nie pozwolić dziecku na korzystanie z urządzenia.

 9. W obszarze Dozwolone i zablokowane godziny kliknij lub stuknij dzień i wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz łączną liczbę godzin dziennie, przez które dziecko może korzystać z urządzenia. Domyślne ustawienia dla dziecka to 2 godziny w dni powszednie i 5 godzin w weekendy.
   Opcja dziennego limitu czasu nie jest dostępna w systemie iOS.

  • Kliknij lub stuknij i przeciągnij w siatce godziny, podczas których chcesz zezwolić lub zablokować korzystanie z urządzenia przez dziecko. Zielone bloki reprezentują czas dozwolony, a szare bloki w paski — czas blokowania.

   Dziecko może wykorzystać maksymalny dzienny limit godzin podczas ustawionych przez Ciebie dozwolonych przedziałów czasowych. Na przykład, jeśli wyznaczysz maksymalny dzienny limit wynoszący 2 godziny i ustawisz różne przedziały czasowe na przestrzeni 8 godzin, podczas których dziecko może korzystać z urządzenia, dziecko będzie mogło używać urządzenia przez maksymalnie 2 godziny z dostępnych 8.

  • Powtórz powyższe kroki, aby ustawić limity czasu dla pozostałych dni.

  • Jeśli potrzebujesz takich samych ustawień w inne dni, zaznacz opcję Zastosuj te ustawienia do wszystkich dni.

 10. Kliknij lub stuknij przycisk Zapisz.

Ustawianie kodu PIN urządzenia

Kod PIN pozwala dziecku odblokować urządzenie z systemem Android w sytuacjach awaryjnych, nawet jeśli wykorzystano limit czasu. Ten sam kod PIN jest używany do blokady błyskawicznej.

 1. Aby włączyć lub wyłączyć kod PIN, przesuń przełącznik Wł./Wył. do pozycji Wł. lub Wył.

 2. Kliknij lub stuknij przycisk Edytuj i wprowadź 4-cyfrowy kod PIN, by odblokować urządzenie.

 3. Prześlij ten kod PIN swojemu dziecku, aby mogło go użyć w sytuacji awaryjnej.

 4. Zmień kod PIN po użyciu, aby dziecko nie mogło odblokować urządzenia, używając tego samego kodu ponownie.

Aplikacja Norton Family dla rodziców dla systemu Android

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie rodzica.

 2. Stuknij imię dziecka, którym chcesz zarządzać.

 3. Przejdź na kartę Reguły.

 4. W obszarze Ogólne stuknij przycisk Nadzorowanie czasu i wykonaj poniższe czynności.

 5. Aby uruchomić lub zatrzymać Nadzorowanie czasu, stuknij przycisk Wył. lub Wł.

 6. Stuknij urządzenie, dla którego chcesz ustawić limity czasu.

 7. Wykonaj następujące czynności:

  • Aby ustawić dozwolone godziny, stuknij przycisk Dozwolone godziny, stuknij dzień i przesuń ekran w prawo lub w lewo, by ustawić dozwolone godziny na dzień.

  • Aby ustawić zablokowane godziny, stuknij opcję Zablokowane godziny, stuknij dzień i ustaw ramy czasowe dozwolonego korzystania z urządzenia przez dziecko. Aby ustawić więcej przedziałów czasowych, stuknij opcję Dodaj przedział czasu.

   Jasnoszare bloki reprezentują czas dozwolony, a czerwone bloki — czas blokowania.

Jeśli logujesz się do konta Norton Family za pomocą konta Google, nie zapomnij wylogować się z konta Google w przeglądarce po ukończeniu konfiguracji programu Norton Family.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125229896
System operacyjny: windows,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023