Inne produkty

Konfiguracja reguł domu nadzorowania korzystania z Internetu w programie Norton Family

Nadzorowanie korzystania z Internetu jest dostępne na komputerach z systemem Windows, urządzeniach przenośnych z systemem Android oraz urządzeniach iPhone i iPad.

Nadzorowanie korzystania z Internetu umożliwia dzieciom swobodne poznawanie Internetu, jednocześnie dostarczając rodzicom informacje o odwiedzanych przez nie witrynach i zapewniając narzędzia ułatwiające ochronę przed nieodpowiednimi treściami. Możesz chronić swoje dzieci, blokując dostęp do nieodpowiednich witryn. Zdarza się, że dozwolona witryna internetowa zawiera treści należące do blokowanej witryny lub kategorii. Gdy dziecko odwiedza takie witryny internetowe, program Norton Family blokuje część witryny należącą do blokowanych kategorii.

W celu efektywnego nadzorowania aktywności w Internecie należy upewnić się, że zainstalowano i włączono sieć VPN. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfiguracja programu Norton Family na urządzeniu iPhone lub iPad dziecka.

W oparciu o ustalone zasady domu sieć VPN monitoruje lub blokuje działania dziecka za pomocą aplikacji innych niż przeglądarka programu Norton Family.

W systemie Windows upewnij się, że włączono rozszerzenie Norton Family do przeglądarki. Jeśli komputer PC dziecka ma zainstalowany program Norton Family w wersji 3.7.3 lub nowszej, program Norton Family dodaje drugi poziom ochrony i pokazuje ekran blokady w przeglądarce, nawet jeśli dziecko zmodyfikowało rozszerzenie przeglądarki, włączyło tryb incognito lub prywatny albo użyło nieobsługiwanej przeglądarki innej firmy, by uzyskać dostęp do zablokowanej witryny. Jednak po otrzymaniu alertu dotyczącego takich wydarzeń sprawdź komputer dziecka i włącz rozszerzenie do przeglądarki, by uzupełnić ochronę.

Reguły domu można wyświetlać lub aktualizować za pomocą witryny Norton lub aplikacji Norton Family dla rodziców.

Witryna Norton lub aplikacja Norton Family na urządzeniu z systemem iOS

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz dziecko, dla którego chcesz skonfigurować nadzorowanie korzystania z Internetu.

 3. W sekcji Internet kliknij lub stuknij ikonę ustawień i wykonaj poniższe czynności.
 4. Aby uruchomić lub zatrzymać nadzorowanie korzystania z INTERNETU, przesuń przełącznik Wł./Wył. do pozycji Wł. lub Wył.

 5. Kliknij lub stuknij opcję Wyświetl domyślną regułę domu według wieku, aby wyświetlić zalecane ustawienia dla wieku dziecka.

 6. W sekcji Poziom ograniczeń wybierz wymagany poziom nadzorowania.

 7. W sekcji Poziom nadzorowania wybierz, co program Norton Family ma zrobić, jeśli dziecko nie przestrzega reguł domu.

 8. W sekcji Kategorie internetowe kliknij lub stuknij kategorię, aby odblokować lub zablokować wszystkie objęte nią witryny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kategorie witryn w programie Norton Family

 9. Wybierz opcję Blokuj niesklasyfikowane witryny, aby blokować witryny, które nie pasują do żadnej z kategorii.

 10. W obszarze Niedozwolone witryny wpisz adres URL witryny internetowej, którą chcesz zablokować, i kliknij lub stuknij ikonę symbolu plus . Jeśli chcesz usunąć dodaną niedozwoloną witrynę, kliknij lub stuknij ikonę kosza.
 11. W obszarze Dozwolone witryny wpisz adres URL witryny, którą chcesz zablokować, i kliknij lub stuknij ikonę symbolu plusa . Jeśli chcesz usunąć dodaną dozwoloną witrynę, kliknij lub stuknij ikonę kosza.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Aplikacja kontroli rodzicielskiej Norton Family na urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie rodzica.

 2. Stuknij imię dziecka, którym chcesz zarządzać.

 3. Przejdź na kartę Reguły.

 4. W obszarze Działania stuknij przycisk Nadzorowanie korzystania z Internetu.

 5. Aby uruchomić lub zatrzymać Nadzorowanie korzystania z Internetu, stuknij przycisk Wył. lub Wł.

 6. Aby zaktualizować regułę domu Nadzorowanie korzystania z Internetu, wykonaj następujące czynności:

  • Stuknij przycisk W jaki sposób chcesz nadzorować działania w Internecie? i wybierz operację podejmowaną przez program Norton Family, gdy dziecko odwiedza blokowaną witrynę internetową.

  • Aby zablokować lub zezwolić na kategorię witryn, stuknij opcję Kategorie witryn, zaznacz lub usuń zaznaczenie kategorii, którą chcesz zablokować lub odblokować, i stuknij przycisk Gotowe.

  • Aby zablokować witrynę internetową, stuknij pozycję Zabronione witryny internetowe, a następnie stuknij przycisk Dodaj witrynę. Wpisz adres URL witryny internetowej, którą chcesz zablokować, stuknij przycisk OK, a następnie stuknij przycisk Gotowe.

  • Aby usunąć zabronioną witrynę internetową, stuknij przycisk Zabronione witryny internetowe, usuń zaznaczenie witryny internetowej, którą chcesz odblokować, a następnie stuknij przycisk Gotowe.

  • Aby dodać witrynę internetową do listy dozwolonych witryn, stuknij przycisk Dozwolone witryny internetowe, a następnie stuknij przycisk Dodaj witrynę. Wpisz adres URL witryny, którą chcesz odblokować, stuknij przycisk OK, a następnie stuknij przycisk Gotowe.

  • Aby usunąć witrynę z listy dozwolonych, stuknij opcję Dozwolone witryny, usuń zaznaczenie witryny, którą chcesz usunąć, i stuknij przycisk Gotowe.

Jeśli logujesz się do konta Norton Family za pomocą konta Google, nie zapomnij wylogować się z konta Google w przeglądarce po ukończeniu konfiguracji programu Norton Family.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125229857
System operacyjny: windows,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 14/03/2022