Inne produkty

Usuwanie z komputera różnych rodzajów oprogramowania destrukcyjnego Kotver

W tym artykule przedstawiono informacje o sposobie usunięcia zagrożenia Trojan.Kotver z komputera.

Ręczne usuwanie zagrożenia

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cmd

 3. Wpisz następujące polecenie, aby zamknąć drzewo procesów explorer.exe.

  • taskkill /im explorer.exe /f

  • taskkill /im regsvr32.exe /f

 4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete.

 5. Kliknij pozycję Uruchom Menedżera zadań.

 6. W oknie Menedżer zadań systemu Windows kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij Nowe zadanie (uruchom...).

 7. W oknie Utwórz nowe zadanie wpisz nazwę pliku explorer.exe i kliknij przycisk OK.

 8. Przejdź do następującej lokalizacji i usuń pliki zagrożenia Kotver.

  • C:\Users\xxxxxxxx\Appdata\Local\(alfanumeryczna nazwa folderu)

  • C:\Users\xxxxxxxx\Appdata\Roaming\(alfanumeryczna nazwa folderu)

  • C:\Users\xxxxxxxx\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\(alfanumeryczna nazwa.lnk)

 9. Ponownie uruchom komputer.

 10. Uruchom program Norton.

 11. W oknie głównym kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Skanowania.

 12. W oknie Skanowania kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Przejdź.

 13. Po zakończeniu skanowania kliknij pozycję Zakończ.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119650544
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2020