Inne produkty

Usuwanie z komputera różnych rodzajów oprogramowania destrukcyjnego Kotver

W tym artykule przedstawiono informacje o sposobie usunięcia zagrożenia Trojan.Kotver z komputera.

Informacje wstępne

  • Aby narzędzie działało prawidłowo, użytkownik musi być zalogowany na konto administratora, a pozostali użytkownicy muszą się wylogować z systemu. W przypadku zaznaczenia pozycji „Uruchom jako administrator" całkowita naprawa nie będzie możliwa.

  • W zależności od używanego systemu Windows pobierz 32- lub 64-bitową wersję narzędzia.

   Aby sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows, przeczytaj artykuł dostępny w Bazie wiedzy Microsoft.

  • Przed uruchomieniem narzędzia do naprawy ważna jest zmiana nazwy pliku na inną niż pierwotna. Jeśli nazwa narzędzia nie zostanie zmieniona, zagrożenie Trojan.Kotver może zakończyć proces, wskutek czego naprawa nie zostanie przeprowadzona.

Pobierz i uruchom narzędzie

 1. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności.

 2. Zapisz plik na pulpicie systemu Windows. W niektórych przeglądarkach plik jest automatycznie zapisywany w domyślnej lokalizacji.

 3. Aby otworzyć okno pobierania w przeglądarce, naciśnij klawisze Ctrl + J.

 4. Zamknij wszystkie uruchomione programy.

 5. Zmień nazwę narzędzia na LOSOWA NAZWA.exe

 6. Kliknij dwukrotnie plik LOSOWA NAZWA.exe.

 7. Kliknij przycisk Akceptuję.

 8. Kliknij przycisk Uruchom.

  Gdy narzędzie zostanie uruchomione, usunie zagrożenie z komputera. Jeśli narzędzie nie może usunąć zagrożenia, należy uczynić to ręcznie.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119650544
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019