Inne produkty

Alerty programu Norton Family

 

Funkcje nadzorowania wiadomości tekstowych i blokowania połączeń są aktualnie wyłączone w systemie Android.

W zależności od ustawionego poziomu nadzorowania program Norton Family wysyła alerty o tym, czy działania wykonywane przez dziecko na urządzeniu są niezgodne z regułami domu. Można na przykład odbierać alerty, jeśli dziecko próbuje odwiedzić zablokowane witryny.

Po otrzymaniu alertu można wybrać podejmowane działanie. Jeśli na przykład dziecko próbuje odwiedzić zablokowaną witrynę, można wyrazić na to zgodę i dodać witrynę do listy zatwierdzonych witryn.

Alerty są grupowane według profilów dzieci. Dzięki temu można się zorientować, kto wykonał działanie wywołujące alert. Pomarańczowa ikona znaku wykrzyknika ( ) na awatarze profilu Twojego dziecka oznacza, że:
 • Program Norton Family nie jest zainstalowany na żadnym z urządzeń używanych przez dziecko.

 • Dziecko nie ma przypisanego żadnego urządzenia.

Zielony symbol obok ikony zdjęcia dziecka wskazuje, ze dziecko korzysta w tej chwili z Internetu. Jeśli dziecko wyśle dowolną wiadomość lub prośbę o zezwolenie, obok alertu wyświetlana jest ikona wiadomości. Aby przeczytać wiadomość, należy kliknąć ikonę wiadomości.

Czas podawany dla wszystkich działań jest oparty na ustawieniach strefy czasowej profilu użytkownika: Jeśli na przykład rodzic jest w Nowym Jorku (strefa EST), a dziecko w Kalifornii (strefa PST), działania dziecka są oznaczane sygnaturą czasową według czasu strefy EST.

Alerty i raport o działaniach dziecka można również wyświetlać za pomocą witryny Norton lub aplikacji Norton Family dla rodziców. Jeśli używasz urządzenia z systemem Android, możesz włączyć powiadomienia aplikacji dla rodziców na ekranie edytowania profilu dziecka, aby otrzymywać natychmiastowe alerty dotyczące nadzorowania czasu i modyfikacji.

Witryna Norton

 1. Zaloguj się na konto.

 2. Kliknij kartę Alerty.

 3. Wybierz dziecko z listy rozwijanej, by filtrować dla niego alerty. Domyślnie wyświetlane są alerty ze wszystkich urządzeń z ostatnich 30 dni.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podjąć działanie lub zakwestionować alert, kliknij ikonę więcej opcji i wybierz odpowiednią opcję.
  • Aby usunąć alert, kliknij ikonę więcej opcji , a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Aby zmienić ustawienia powiadomień, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij imię dziecka, którym chcesz zarządzać.

  • Kliknij przycisk Wyświetl profil.

  • W sekcji Ustawienia powiadomień o działaniach dziecka wybierz działania, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.

  • Aby otrzymywać powiadomienia na urządzeniu z systemem Android, przesuń przełącznik Wł./Wył. w sekcji Powiadomienia aplikacji dla rodziców do pozycji .

Aplikacja kontroli rodzicielskiej Norton Family na urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie rodzica.

 2. Stuknij dziecko, którym chcesz zarządzać.

 3. Przejdź do karty Alerty.

 4. Stuknij alert i podejmij odpowiednie działania.

 5. Aby usunąć alert, stuknij pole wyboru i opcję Usuń alert(y).

 6. Aby zmienić ustawienia powiadomień, stuknij opcję Reguły > Powiadamiaj rodzica, gdy > wybierz działania, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.

 7. Aby otrzymywać powiadomienia na urządzeniu z systemem Android, włącz opcję w sekcji Powiadomienia aplikacji dla rodziców.

Aplikacja Norton Family na urządzeniu z systemem iOS

 1. Otwórz aplikację Norton Family dla rodziców.

 2. Stuknij ikonę dzwonka .
 3. Stuknij alert, aby dowiedzieć się więcej i podjąć odpowiednie działania.

 4. Ściągnij ekran Alerty, aby odświeżyć listę.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v117721650
System operacyjny: windows,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 12/12/2021