Inne produkty

Run an Unwanted Application scan in Norton Power Eraser

Norton Power Eraser provides an unwanted application scan option to scan your computer for potentially unwanted programs (PUP) and potentially unwanted applications (PUAs).

Download and run Norton Power Eraser - Unwanted Application scan

Norton Power Eraser is compatible with Windows 7 SP1 and newer operating systems.

 1. Depending on your version of Windows, download one of the following: 
  • On 64-bit Windows: Norton Power Eraser
  • On 32-bit Windows: Norton Power Eraser

 2. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the NPE.exe file.

 3. Read the license agreement and click Agree.

  If you have already accepted the license agreement, you will not be prompted again.

  Norton Power Eraser checks for and automatically downloads the new version if available.

 4. In the Norton Power Eraser window, select Unwanted Application Scan, and click Run Now.

 5. When Norton Power Eraser completes the scan, the results are displayed in the Unwanted Apps Scan Complete window.

  If there are no unwanted applications detected on your computer, the message "No Threats Found" is displayed. Click Done.

 6. If unwanted applications are detected, then in the Unwanted Apps Scan Complete window, next to the unwanted application or toolbar, click Uninstall.

 7. Follow the on-screen instructions.

 8. When the uninstall completes, restart the computer.

More you can do with Norton Power Eraser:

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v113338950
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023