Inne produkty

Pobierz i uruchom Norton Power Eraser - bezpłatne narzędzie do usuwania wirusów i oprogramowania destrukcyjnego

Norton Power Eraser to bezpłatne narzędzie do usuwania wirusów, które można pobrać i uruchomić w celu wyeliminowania programów typu „spyware" i innych zagrożeń z komputera. Narzędzie to można uruchomić w celu przeprowadzenia skanowania w poszukiwaniu zagrożeń, nawet mając produkt firmy Symantec lub dowolny inny produkt zabezpieczający. Jeśli nie można uruchomić komputera w trybie normalnym, można uruchomić to narzędzie w trybie awaryjnym. Narzędzie Norton Power Eraser można łatwo pobrać i szybko skanuje ono komputer w celu wykrycia najagresywniejszych wirusów komputerowych. Narzędzia tego nie trzeba instalować.

Narzędzie Norton Power Eraser jest zgodne tylko z komputerami, na których zainstalowano system operacyjny Microsoft Windows. Narzędzie nie działa na komputerach z systemem Mac OS X.

Narzędzie Norton Power Eraser stosuje agresywne metody wykrywania zagrożeń i możliwe jest, że wybierze do usunięcia nieszkodliwe programy. Przed usunięciem plików należy uważnie sprawdzić stronę wyników skanowania. Jeśli przypadkowo usuniesz prawidłowy program, narzędzie Norton Power Eraser umożliwia sprawdzenie poprzednich sesji naprawy i wycofanie zmian.

Pobierz narzędzie Norton Power Eraser

 1. Pobierz program Norton Power Eraser.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz lokalizację taką jak Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 5. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

  Program Norton Power Eraser wyszuka i pobierze nową wersję, jeśli jest dostępna.

Uruchom skanowanie

 1. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 2. Domyślnie narzędzie Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Jeśli nie chcesz, aby program skanował w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 3. Poczekaj na zakończenie skanowania.

Wyeliminuj zagrożenia

 1. Po ukończeniu skanowania wyniki zostaną wyświetlone za pomocą narzędzia Norton Power Eraser. Elementy uznane przez narzędzie Norton Power Eraser za zagrożone mają stan Nieprawidłowy, a zalecane działanie to Usuń. Elementy wymagające dalszego sprawdzenia są wyświetlane ze stanem Nieznany.

 2. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest wyświetlany komunikat Nie znaleziono żadnych zagrożeń, narzędzie Norton Power Eraser nie wykryło żadnych zagrożeń na komputerze, kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

  • Jeśli są widoczne jakiekolwiek pliki ze stanem Nieprawidłowy, pole wyboru Usuń w obszarze Działanie zostaje automatycznie zaznaczone. Zalecane jest usunięcie tych plików.

  • Jeśli jest widoczny jakiekolwiek plik ze stanem Nieznany, kliknij ikonę chmury obok niego. Spowoduje to wysłanie pliku do serwera firmy Symantec i przeskanowanie go przy użyciu tradycyjnych mechanizmów wykrywania opartych na sygnaturach.

   • Jeśli skanowanie zwróci wynik Nieprawidłowy dla dowolnego pliku, kliknij pole wyboru Usuń.

   • Jeśli skanowanie zwróci wynik Nie jest to znane zagrożenie, nie klikaj pola wyboru Usuń. Plik może nie być zagrożeniem i wymaga dodatkowej analizy.

 3. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Utwórz punkt przywracania systemu przed kontynuacją naprawy.

 4. Kliknij przycisk Napraw teraz.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

 6. Po pomyślnym usunięciu zagrożenia kliknij przycisk Gotowe.

Przeczytaj artykuł Uruchamianie bezpłatnego narzędzia Norton Power Eraser w trybie awaryjnym, jeśli ten sposób nie zadziała.

Przeczytaj artykuł Co to jest obietnica ochrony przed wirusami?, jeśli posiadasz subskrypcję Gwarancji ochrony antywirusowej.

Film

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100824120155EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 03/06/2019