Inne produkty

Podczas skanowania nie wykryto żadnych zagrożeń

Jeśli skanowanie nie wykryło żadnego zagrożenia na komputerze, prawdopodobieństwo, że komputer jest zainfekowany, jest mniejsze. Przeglądarka może przekierowywać użytkownika do innych witryn z wielu powodów. Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

KROK 1

Sprawdź prawidłowość ustawień usługi DNS

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  control

 3. Kliknij ikonę Sieć i Internet, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia karty sieciowej.

  W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualnie aktywną kartę sieciową, a następnie kliknij opcję Właściwości.

  Jeśli pojawi się monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 5. W oknie Właściwości: Połączenie sieciowe, w obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki, kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) lub Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4).

 6. Kliknij przycisk Właściwości.

 7. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) na karcie Ogólne sprawdź ustawienia serwera DNS.

  • Jeśli wybrana jest opcja Użyj następujących adresów serwerów DNS, sprawdź adresy serwerów. Upewnij się, że wyświetlane w tym oknie adresy serwerów DNS są identyczne z podanymi przez usługodawcę internetowego lub administratora sieci.

  • Jeśli adres serwera DNS zaczyna się od 85.255.11.x.x, to prawdopodobne jest, że w wyniku ataku typu pharming zmieniona została zawartość buforu serwera DNS.

KROK 2

Popraw nieprawidłowe ustawienia pliku hosts systemu Windows

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Jeśli napęd C : nie jest dyskiem systemowym, zmień literę dysku.

 3. Każdy znaleziony plik Hosts kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Otwórz za pomocą lub Otwórz.

 4. Na liście programów kliknij dwukrotnie pozycję Notatnik.

  Zawartość pliku hosts może być podobna do następującej:

 5. Usuń z pliku hosts każdy wiersz niezaczynający się od znaku # z wyjątkiem wiersza "127.0.0.1 localhost".

 6. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz.

KROK 3

Sprawdź ustawienia serwera proxy

  Jeśli komputer nie został skonfigurowany w celu używania serwera proxy do połączeń z Internetem, można pominąć ten krok.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  inetcpl.cpl

 3. W oknie Właściwości internetowe na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie używasz żadnych serwerów proxy albo nie znasz się na serwerach proxy, upewnij się, że opcja Użyj serwera proxy dla sieci LAN jest niezaznaczona.

  • Jeśli używasz serwera proxy, upewnij się, że ustawienia są prawidłowe.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Opcje internetowe kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100816010815EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019