Inne produkty

Naprawianie problemów dotyczących pobierania narzędzia Norton Power Eraser

W celu uruchomienia narzędzia Norton Power Eraser niezbędny jest dostęp do Internetu. Nieprawidłowe ustawienia usługi DNS lub pliku hosts systemu Windows mogą blokować dostęp komputera do Internetu. Sprawdź, czy można przywrócić dostęp do Internetu na komputerze, poprawiając ustawienia serwera proxy, DNS lub pliku hosts systemu Windows.

KROK 1

Sprawdź ustawienia serwera proxy

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  inetcpl.cpl

 3. W oknie Właściwości internetowe na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie używasz żadnych serwerów proxy albo nie znasz się na serwerach proxy, upewnij się, że opcja Użyj serwera proxy dla sieci LAN jest niezaznaczona.

  • Jeśli używasz serwera proxy, upewnij się, że ustawienia są prawidłowe.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Opcje internetowe kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

KROK 2

Sprawdź prawidłowość ustawień usługi DNS

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  control

 3. Kliknij ikonę Sieć i Internet, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia karty sieciowej.

  W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualnie aktywną kartę sieciową, a następnie kliknij opcję Właściwości.

  Jeśli pojawi się monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 5. W oknie Właściwości: Połączenie sieciowe, w obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki, kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) lub Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4).

 6. Kliknij przycisk Właściwości.

 7. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) na karcie Ogólne sprawdź ustawienia serwera DNS.

  • Jeśli wybrana jest opcja Użyj następujących adresów serwerów DNS, sprawdź adresy serwerów. Upewnij się, że wyświetlane w tym oknie adresy serwerów DNS są identyczne z podanymi przez usługodawcę internetowego lub administratora sieci.

  • Jeśli adres serwera DNS zaczyna się od 85.255.11.x.x, to prawdopodobne jest, że w wyniku ataku typu pharming zmieniona została zawartość buforu serwera DNS.

KROK 3

Popraw nieprawidłowe ustawienia pliku hosts systemu Windows

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Jeśli napęd C : nie jest dyskiem systemowym, zmień literę dysku.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy ze znalezionych plików Hosts, a następnie kliknij polecenie Otwórz za pomocą lub Otwórz.

 4. Na liście programów kliknij dwukrotnie pozycję Notatnik.

  Zawartość pliku hosts może być podobna do następującej:

 5. Usuń z pliku hosts każdy wiersz niezaczynający się od znaku # z wyjątkiem wiersza "127.0.0.1 localhost".

 6. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz.

 7. Sprawdź, czy można uzyskać dostęp do Internetu.

KROK 4

Pobieranie narzędzia Norton Power Eraser i uruchamianie skanowania (dla Windows 10 / 8 / 7)

 1. Pobierz Norton Power Eraser https://buy-download.norton.com/downloads/premium_services/NPE/6.0/prod/NPE.exe

 2. Naciśnij klawisze Ctrl i J, aby otworzyć okno pobierania w przeglądarce, a następnie dwukrotnie kliknij plik NPE.exe.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Tak lub Kontynuuj.

 3. Przeczytaj umowę licencyjną a następnie kliknij opcję Zgadzam się.

  Jeśli umowa licencyjna została zaakceptowana wcześniej, okno nie pojawi się ponownie.

  Program Norton Power Eraser wyszuka i automatycznie pobierze nową wersję, jeśli będzie dostępna.

 4. W oknie Norton Power Eraser wybierz opcję Pełne skanowanie systemu i kliknij Uruchom teraz.

 5. Jeśli chcesz uwzględnić skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit", kliknij Ustawienia i w opcji Ustawienia skanowania i dziennika przełącz na pozycję Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit" (wymaga ponownego uruchomienia komputera) i kliknij Zastosuj.

 6. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Poczekaj na zakończenie skanowania. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Czy podczas skanowania zostały wykryte zagrożenia?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100815103914EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 05/03/2021