Inne produkty

Jak usunąć niechciane okna wyskakujące lub przekierowania witryny

Problem może być spowodowany przez program służący do przejmowania kontroli nad przeglądarkami internetowymi. Jest to destrukcyjne oprogramowanie, które modyfikuje ustawienia przeglądarki. Mogą wystąpić następujące nieprawidłowości:

 • Wyszukiwanie zostaje przekierowane do innych witryn

 • Następuje zmiana strony głównej lub domyślnej wyszukiwarki bez zgody użytkownika

 • Strony internetowe ładują się powoli

 • W oknie przeglądarki internetowej widać wiele pasków narzędzi nie zainstalowanych przez użytkownika

 • Wyświetlane są okienka wyskakujące z reklamami

Jeśli zobaczysz okienko wyskakujące, które przekierowuje na stronę pomocy technicznej innej firmy, lub jeśli podejrzewasz oszustwo, przeczytaj artykuł Informacje o oszustwach związanych z pomocą techniczną i sposoby ich unikania.

Uruchom wyszukiwanie niepożądanych aplikacji w narzędziu Norton Power Eraser

 1. Pobierz narzędzie Norton Power Eraser.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz lokalizację taką jak Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 5. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 6. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Wyszukiwanie niepożądanych aplikacji.

  Po ukończeniu skanowania przez narzędzie Norton Power Eraser wyniki zostaną wyświetlone w oknie Skanowanie niepożądanych aplikacji ukończone.

 7. W oknie Skanowanie niepożądanych aplikacji ukończone kliknij polecenie Odinstaluj obok niepożądanej aplikacji lub paska narzędzi.

 8. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 9. Po ukończeniu dezinstalacji ponownie uruchom komputer.

Jeśli narzędzie Norton Power Eraser nie usunie niepożądanych pasków narzędzi, należy je ręcznie usunąć za pomocą apletu Dodaj/usuń programy lub Odinstaluj program w Panelu sterowania. Oprogramowanie typu adware instaluje nowy pasek narzędzi w przeglądarkach i zmienia ustawienie domyślnej wyszukiwarki na inną. W zależności od używanej przeglądarki trzeba zresetować jej ustawienia, aby całkowicie usunąć niepożądane paski narzędzi i wyszukiwarki.

Uruchom skanowanie za pomocą narzędzia Norton Power Eraser

 1. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 2. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 3. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 4. Domyślnie narzędzie Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie. Jeśli nie chcesz, aby program skanował w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 5. Po ponownym uruchomieniu komputera skanowanie jest uruchamiane automatycznie. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Poczekaj na zakończenie skanowania.

Czy narzędzie Norton Power Eraser wykryło jakiekolwiek zagrożenie?

Film

Potrzeba więcej pomocy?

KROK 1

Check for incorrect DNS settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  control

 3. Click the Network and Internet icon, and then click Network and Sharing Center. In the left pane, click Change adapter settings.

  On Windows XP: Double-click the Network Connections icon.

 4. Right-click the network adapter that is currently active, and then click Properties.

  If the User Account Control prompt appears, click Yes or Continue.

 5. In the Network Connection Properties window, under "This connection uses the following items", click Internet Protocol (TCP/IP) or Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Click Properties.

 7. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window, on the General tab, check the DNS server settings.

  • If Use the following DNS server addresses radio button is selected, check the server addresses. Make sure that the DNS server addresses displayed are the same that are provided to you by your Internet service provider or your network administrator.

  • If the DNS server address starts with 85.255.11x.x, then it is more likely that the DNS cache has been poisoned as the result of a Pharming attack.

KROK 2

Fix incorrect Windows host file settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc

  Replace the drive letter if C : drive is not the system drive.

 3. For each Hosts file that you find, right-click the file, and then click Open With or Open.

 4. Double-click Notepad from the list of programs.

 5. Remove any line that appears in your hosts file without an # at the beginning, apart from the "127.0.0.1 localhost" line.

 6. On the File menu, select Save.

 7. Check if you can access the Internet.

KROK 3

Fix incorrect proxy settings

  If you have not configured your computer to use proxy for the Internet connection, you can skip this Step.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, select Internet Options.

 3. On the Connections tab, click LAN Settings.

 4. Verify that your proxy settings are correct. Do one of the following:

  If the proxy settings are incorrect, make sure that you enter the correct proxy settings.

  If the proxy settings are correct, temporarily disable the proxy. Uncheck Use a proxy server for your LAN.

 5. Click OK.

 6. In the Internet Options window, click Apply > OK.

KROK 4

Uninstall or disable unknown toolbars

  If you want to completely remove a toolbar, you can use Add/Remove Programs or Uninstall a Program in the Control Panel.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, click Manage Add-ons.

 3. If you find any unknown toolbar that is listed, select the toolbar, and then click Disable.

 4. Click Close.

 5. If the issue persists, go to Step 5.

KROK 5

Run a scan using Norton Power Eraser

 1. Download NPE from: http://liveupdate.symantec.com/upgrade/NPE/1045/NPE.exe

 2. Save the file to Windows desktop.

 3. Open the windows run dialog (Windows key+R).

 4. Drag and drop NPE.exe into the run box, this will automatically populate it with the full path Add the following switch to the end of the line:

  /VSS 111

  The run line should look like:

  "C:\Documents and Settings\user_name\Desktop\NPE.exe" /VSS 111

 5. Click OK.

 6. Run a scan.

 7. If the scan comes clean, go to Step 6.

KROK 6

Run a scan using Norton Bootable Recovery Tool

 1. Download NBRT.

 2. Create a bootable DVD or USB and run a scan.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100811171926EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 27/01/2020