Inne produkty

Aplikacja Norton 360 wykrywa znaną aplikację jako „zagrożenie prywatności"

Funkcja App Advisor aplikacji Norton 360 skanuje wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu z systemem Android pod kątem dostępu do danych osobowych, wyświetlanych reklam, użycia danych w tle, nietypowego sposobu działania oraz używania baterii w tle. W zależności od wyników skanowania program oznacza aplikacje jako zagrożenia prywatności. Użytkownik może zapoznać się ze szczegółowych raportem dotyczącym aplikacji i podjąć na jego podstawie decyzję, czy zaufać danej aplikacji, czy ją odinstalować.

Aby dowiedzieć się więcej o zachowaniach wyszukiwanych przez funkcję App Advisor, przeczytaj artykuł Zagrożenia dla prywatności oznaczone przez aplikację Norton 360.

Jeśli chcesz zaufać aplikacji rozpoznanej jako zagrożenie prywatności i nadal jej używać, dodaj ją do listy Zaufane.

Dodaj aplikację do listy zaufanych

  1. Uruchom aplikację Norton 360.

  2. Przesuń ekrany, przechodząc do ekranu Bezpieczeństwo aplikacji, a następnie stuknij pozycję App Advisor.

  3. W obszarze Zagrożenie prywatności stuknij aplikację, którą chcesz sprawdzić, i przeczytaj raport funkcji App Advisor o potencjalnych zagrożeniach.

  4. Jeśli chcesz zaufać aplikacji i nadal jej używać, stuknij opcję Zaufaj.

    Zaufane aplikacje są dodawane do listy Zaufane aplikacje w funkcji App Advisor.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v89529004
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 11/12/2020