Inne produkty

Tryb konserwacji produktu zabezpieczającego Norton dla systemu Mac OS X 10.10.x i 10.11.x

Przenieśliśmy wersje naszego oprogramowania zabezpieczającego dla systemów Mac 10.10.x (Yosemite) i Mac 10.11.x (El Capitan) w tryb konserwacji. Ten artykuł zawiera więcej informacji na temat możliwego wpływu tej decyzji na użytkowników.

Dlaczego wersje dla systemu Mac 10.10.x i 10.11.x są przenoszone w tryb konserwacji?

  • Firma Apple wstrzymała wsparcie dla systemów Mac OSX 10.10.x i 10.11.x odpowiednio w sierpniu 2017 r. i grudniu 2018 r.

  • Nieobsługiwane wersje systemu Mac OSX nie otrzymują już od firmy Apple aktualizacji oprogramowania, które poprawiają stabilność i bezpieczeństwo systemu Mac OSX.

  • Twórcom oprogramowania (takim jak nasza firma) coraz trudniej jest zapewnić nowe ulepszenia funkcji nieobsługiwanym systemom operacyjnym.

Jakie usługi będą kontynuowane w trybie konserwacji?

  • Oprogramowanie zabezpieczające Norton będzie nadal otrzymywało najnowsze definicje oprogramowania destrukcyjnego za pomocą usługi LiveUpdate, a także aktualizacje luk w zabezpieczeniach i poprawki zgodności.

  • Będziesz nadal korzystać z gwarancji Obietnicy ochrony przed wirusami*, jeśli ma to zastosowanie.

Jakie usługi zostaną zatrzymane lub zmienione w trybie konserwacji?

Oprogramowanie zabezpieczające Norton nie będzie już otrzymywać nowych aktualizacji produktów, które otrzymają klienci obsługiwanych wersji systemu Mac OSX (Mac OSX 10.12.x i nowszych).

Skontaktuj się z Działem obsługi klienta i pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

* Obietnica ochrony przed wirusami: przysługuje użytkownikom posiadającym automatycznie odnawianą kwalifikującą się subskrypcję. Jeśli ekspert Norton nie będzie w stanie usunąć wirusa z urządzenia, klient może otrzymać zwrot kosztów równy cenie faktycznie zapłaconej za bieżący okres kwalifikującej się subskrypcji programu Norton. Jeśli masz pakiet produktów (kwalifikującą się subskrypcję Norton zakupioną wraz z inną ofertą Norton lub od innej firmy), zwrot zostanie ograniczony do sugerowanej przez producenta ceny detalicznej subskrypcji tylko za bieżący okres kwalifikującej się subskrypcji i nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej za pakiet. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty lub zwroty, a także koszty wysyłki i obsługi oraz stosowne podatki. Nie dotyczy to stanów ani krajów, w których koszty wysyłki, obsługi i podatki podlegają zwrotowi. Gwarancja zwrotu kosztów nie dotyczy żadnych szkód powstałych wskutek działania wirusów. Szczegóły na stronie norton.com/virus-protection-promise.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v20220216122109531
System operacyjny: Mac
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023