Inne produkty

Przesyłanie dzienników błędów programu Norton do firmy Symantec

Jeśli zwrócisz się do Pomocy technicznej Norton o pomoc, mogą być potrzebne dzienniki błędów do rozwiązania problemu. Możesz przesłać dzienniki błędów do firmy Symantec w celu analizy.

Aby wysłać dzienniki błędów, urządzenie musi być podłączone do Internetu.

Prześlij dzienniki błędów

  1. Uruchom program Norton.

  2. W oknie Moje konto Norton kliknij przycisk Ustawienia.

  3. W sekcji Ustawienia ogólne, obok opcji Przesyłanie dzienników, kliknij przycisk Prześlij.

    Program Norton Security gromadzi dziennik błędu i wysyła go.

  4. W oknie Moje konto Norton kliknij przycisk Gotowe.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v130566898
System operacyjny: provide_platform
Ostatnia modyfikacja: 20/06/2019