Inne produkty

Komunikat: „Konfiguracja nie została ukończona. Twój komputer nie jest chroniony..." na komputerze Mac

Podczas instalacji najnowszej wersji programu Norton w systemie macOS High Sierra (10.13.x) lub nowszej należy skonfigurować ustawienia ochrony i prywatności, aby zezwolić na dodawanie rozszerzeń przeglądarki Norton Kernel Extensions (KEXTs). W przypadku niewykonania tych czynności wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie oraz monit o zakończenie konfiguracji i instalacji.

Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące czynności:

Zakończ konfigurację programu Norton

  1. Uruchom program Norton.

  2. W głównym oknie Norton pod informacją „Grozi Ci ryzyko" kliknij opcję Otwórz teraz.

  3. W oknie ustawień Ochrona i prywatność obok komunikatu o zablokowanym oprogramowaniu Norton kliknij opcję Zezwalaj.

    Jeśli opcja Zezwalaj jest nieaktywna, kliknij ikonę blokady w lewym dolnym rogu, a następnie wpisz hasło administratora w celu uwierzytelnienia.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zaktualizować preferencje.

  5. Przejdź do okna Norton i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

  6. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v123818075
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 13/05/2020