Inne produkty

Wprowadzenie do programu Norton Family

Program Norton Family pozwala dzieciom na swobodne korzystanie z Internetu, ale informacje na temat ich aktywności online są przekazywane rodzicom.

Skorzystaj z poniższych informacji, aby skonfigurować program Norton Family i zapewnij dzieciom bezpieczne korzystanie z Internetu. Można również skonfigurować program Norton Family na urządzeniu przenośnym, aby otrzymywać natychmiastowe alerty i zmieniać ustawienia rodziny w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfiguracja aplikacji Norton Family na urządzeniu rodzica.

Logowanie na konto Norton

 1. Zaloguj się na swoje konto.

  Jeśli nie masz konta Norton, kliknij przycisk Utwórz konto i zarejestruj się.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli konto obejmuje subskrypcję Norton Family lub subskrypcję z kontrolą rodzicielską, kliknij opcję Konfiguracja aplikacji Norton Family na kafelku Kontrola rodzicielska.
  • Jeśli nie masz subskrypcji Norton Family powiązanej z tym kontem, możesz wykupić subskrypcję w witrynie Norton.com.
 1. Zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług i innymi zasadami, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się, kontynuuj, aby skonfigurować użytkowników.

Rejestracja w usłudze uwierzytelniania dwuskładnikowego

Zalecamy skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, które stanowi dodatkowy poziom zabezpieczeń konta. Po włączeniu tej funkcji wprowadź hasło do konta oraz specjalny kod weryfikacyjny wysyłany na telefon za pomocą wiadomości tekstowej lub głosowej albo na aplikację mobilną. Kod weryfikacyjny jest inny dla każdego konta i zmienia się przy każdym logowaniu.

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Najedź kursorem na ikonę profilu w prawym górnym rogu strony i kliknij opcję Ustawienia konta.

 3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe kliknij opcję Konfiguruj.

  Jeśli zobaczysz opcję Zweryfikuj adres e-mail, Twój adres e-mail mógł nie zostać zweryfikowany przez zespół Norton. Kliknij tę opcję, aby otrzymać uwierzytelniającą wiadomość e-mail. Otwórz otrzymaną wiadomość e-mail i kliknij łącze Potwierdź teraz, aby przejść do konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Uwierzytelniająca wiadomość e-mail zawiera następujące informacje:

  • Od: no-reply@nortonlifelock.com
  • Temat: Witamy w Norton Secure Login — potwierdź adres e-mail
 1. Wybierz jedną z poniższych głównych metod uwierzytelniania.

  Należy skonfigurować dwie metody (główną i zapasową). Można je zmienić w dowolnym momencie po zalogowaniu się na konto.

 2. Jeśli chcesz użyć aplikacji uwierzytelniającej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wybierz opcję Mobilna aplikacja uwierzytelniająca i kliknij przycisk Dalej:

  2. Pobierz dowolną aplikację uwierzytelniającą na telefon ze sklepu Google Play lub App Store albo otwórz aplikację uwierzytelniającą, którą masz już w telefonie, i wykonaj następujące czynności:

  3. Zeskanuj kod QR na ekranie za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, aby zarejestrować w niej konto.

  4. Wprowadź sześciocyfrowy kod wyświetlany w aplikacji uwierzytelniającej.

 3. Jeśli chcesz użyć klucza bezpieczeństwa, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wybierz opcję Klucz bezpieczeństwa i kliknij przycisk Dalej.

  2. Podłącz klucz bezpieczeństwa do portu USB na urządzeniu.

  3. Naciśnij lub dotknij przycisku na kluczu bezpieczeństwa.

 4. Jeśli chcesz otrzymać kod w wiadomości tekstowej lub głosowej na telefon komórkowy, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Numer telefonu komórkowego i kliknij przycisk Dalej.

  2. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz otrzymać kod jako wiadomość SMS. Aby otrzymać kod jako wiadomość głosową, kliknij opcję Zadzwoń do mnie z kodem.

  3. Wprowadź otrzymany sześciocyfrowy kod i kliknij przycisk Zweryfikuj.

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Zostanie wyświetlona lista 10 różnych jednorazowych kodów bezpieczeństwa, których możesz użyć do zalogowania się na konto w przypadku problemów z otrzymywaniem na telefon kodów bezpieczeństwa na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego. Kliknij przycisk Pobierz lub Drukuj, aby zapisać zapasowe kody.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

 8. Aby skonfigurować metodę zapasową, w sekcji Metody zapasowe, kliknij opcję Dodaj nową metodę.

 9. Wybierz jedną zapasowych metod otrzymywania kodu. W zależności od wyboru użyj informacji z powyższych kroków, aby skonfigurować metodę.

  Metoda zapasowa jest stosowana, jeśli główna nie działa. Należy więc wybrać metodę inną, niż ta ustawiona jako główna. Jeśli na przykład wybrani Aplikację uwierzytelniającą jako główną metodę, wybierz Numer telefonu komórkowego lub Klucz bezpieczeństwa jako metodę zapasową.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Dodaj dziecko do konta

 1. W polu Imię dziecka wpisz jego imię.
  Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych, takich jak &, # lub $.

 2. Kliknij przycisk Wybierz awatar lub Prześlij zdjęcie, aby ustawić zdjęcie profilowe dziecka.
  Możesz dodać więcej dzieci do swojego konta po ukończeniu konfiguracji dla pierwszego dziecka.

 3. Wybierz poziom ograniczenia na podstawie wieku Twojego dziecka.
  Program Norton Family stosuje reguły domu oparte na wybranym poziomie ograniczeń. Reguły domu można dostosować w dowolnej chwili tak, aby były odpowiednie do wieku każdego dziecka.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

Do konta można dodać maksymalnie 15 dzieci. Profil dziecka można dodać do konta lub usunąć z konta programu Norton Family w każdej chwili.

Instalacja aplikacji Norton Family na urządzeniu dziecka

Zainstaluj program Norton Family na każdym używanym przez dziecko urządzeniu.

Aby można było zainstalować program Norton Family i korzystać z niego, urządzenie musi spełniać minimalne wymagania systemowe. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wymagania systemowe instalacji i konfiguracji ochrony Norton.

Instalacja programu Norton Family w systemie Windows

Kolejnym krokiem po dodaniu profilu dziecka do konta jest instalacja aplikacji Norton Family na urządzeniu dziecka w celu monitorowania aktywności.

 1. W oknie konfiguracji Norton Family wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli z urządzenia korzysta rodzic, wybierz profil rodzica. Wybierz komputer z systemem Windows, a następnie wpisz adres e-mail dziecka w celu udostępnienia linku do pobierania. Możesz również udostępnić bezpośredni link do pobierania z zakładki Kopiuj link.
   Otwórz wiadomość e-mail na urządzeniu dziecka i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację Norton Family dziecka.
  • Jeśli z urządzenia korzysta dziecko, wybierz profil dziecka i przejdź do kroku 2. 
 2. Norton Family automatycznie wykrywa system operacyjny. Kliknij przycisk Pobierz.

 3. Kliknij lub uruchom pobrany plik instalatora.

 4. Menedżer pobierania Norton automatycznie zainstaluje aplikację Norton Family na urządzeniu.

 5. Zapoznaj się z Umową licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się, instaluj.
  Urządzenie zostaje automatycznie dołączone do Twojego konta.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 7. W oknie przypisania urządzenia kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok dziecka, któremu chcesz przypisać to urządzenie.

 8. Kliknij przycisk Zaloguj jako i wybierz konto, którego dziecko używa do logowania się na tym urządzeniu. Jeśli dziecko korzysta z wielu kont użytkownika, wybierz to dziecko na wszystkich tych kontach.

 9. Kliknij kolejno przycisk Zapisz > OK.

 10. Aby uzyskać najlepszą ochronę, upewnij się, że włączono rozszerzenie Norton Family do przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w artykule Włącz rozszerzenie Norton Family do przeglądarki.

Wideo: Instalacja programu Norton Family w systemie Windows


  Instalacja programu Norton Family w systemie Android

  1. W oknie konfiguracji Norton Family wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli z urządzenia korzysta rodzic, wybierz profil rodzica. Wybierz opcję Android, a następnie zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia dziecka, aby pobrać aplikację Norton Family. Możesz również skopiować i udostępnić bezpośredni link do pobierania z zakładki Kopiuj link.
    Otwórz aplikację na urządzeniu dziecka i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację Norton Family.
   • Jeśli z urządzenia korzysta dziecko, wybierz profil dziecka i przejdź do kroku 2. 
  2. Stuknij opcję Zainstaluj sieć , a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  3. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family.

  4. Zapoznaj się z Umową licencyjną oprogramowania Norton i innymi zasadami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kliknij przycisk Rozpocznij aktywację, wprowadź kod aktywacyjny w portalu, a następnie kliknij Aktywuj.
    Odczekaj kilka minut i sprawdź na urządzeniu dziecka, czy wyświetla się poprawny adres e-mail i imię dziecka, a następne stuknij Potwierdź i kontynuuj.
   • Kliknij przycisk Zaloguj się, aby zalogować się na konto, wybierz dziecko, do którego chcesz przypisać to urządzenie, nadaj urządzeniu nazwę, która pomoże ci je zidentyfikować, a następnie stuknij Kontynuuj.
  1. Zezwól na pojedyncze prośby o zezwolenie, aby aplikacja Norton Family zaczęła monitorować urządzenie i wykonać poniższe ustawienia.

   Aplikacja Norton Family wymaga zezwoleń nadzorowania czasu, nadzorowania aplikacji i innych funkcji, aby umożliwiać i monitorować działania dziecka. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Upewnij się, że zezwolenia aplikacji są włączone” w artykule Przygotowanie urządzenia Android do nadzorowania rodzicielskiego z użyciem programu Norton Family.

  2. Stuknij opcję Administrator urządzenia, a następnie Aktywuj, aby nie pozwolić dziecku odinstalować aplikacji Norton Family bez zezwolenia.

  3. Stuknij opcję Dostępność, a następnie włącz opcję Usługa monitorowania dostępu programu Norton Family.

  4. Stuknij opcję Dostęp aplikacji do użycia, wybierz z listy aplikację Norton Family i włącz opcję Zezwól na dostęp do użycia.

  5. Po wyświetleniu zielonego symbolu zaznaczenia na wszystkich wymaganych zezwoleniach, kliknij przycisk Kontynuuj.

  Są to ogólne instrukcje i mogą się one różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Android.

  Wideo: Instalacja programu Norton Family w systemie Android


   Instalacja programu Norton Family w systemie iOS

   1. W oknie konfiguracji Norton Family wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Jeśli z urządzenia korzysta rodzic, wybierz profil rodzica. Wybierz opcję iOS, a następnie zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia dziecka, aby pobrać aplikację Norton Family. Możesz również skopiować i udostępnić bezpośredni link do pobierania z zakładki Kopiuj link.
     Otwórz aplikację na urządzeniu dziecka i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację Norton Family.
    • Jeśli z urządzenia korzysta dziecko, wybierz profil dziecka i przejdź do kroku 2. 
   2. Zainstaluj aplikację kontroli rodzicielskiej Norton Family.

   3. Stuknij przycisk Otwórz.

   4. Stuknij przycisk Zezwalaj, aby otrzymywać powiadomienia od aplikacji Norton Family.

   5. Zapoznaj się z Umową licencyjną oprogramowania Norton i innymi zasadami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

   6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij przycisk Rozpocznij aktywację, wprowadź kod aktywacyjny w portalu, a następnie kliknij Aktywuj.
     Odczekaj kilka minut i stuknij Potwierdź i kontynuuj na urządzeniu dziecka.
    • Kliknij przycisk Zaloguj się i zaloguj się na konto, wybierz dziecko, do którego chcesz przypisać to urządzenie i nadaj mu nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować urządzenie. Jeśli chcesz dodać dziecko, zaloguj się na swoje konto. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dodawanie dziecka do konta Norton Family.
   1. Stuknij opcję Zainstaluj sieć VPN, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

    Wymagana jest sieć VPN, by monitorować lub blokować działania dziecka w sieci za pomocą aplikacji innych, niż przeglądarka Norton Family.

   2. Zezwól na pojedyncze prośby o zezwolenie, by aplikacja Norton Family zaczęła monitorować urządzenie.

   3. Stuknij opcję Zainstaluj profil i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Instalacja profilu na urządzeniu dziecka z systemem iOS.

    Wymagana jest instalacja profilu, aby blokada błyskawiczna, nadzorowanie czasu i inne funkcje działały na urządzeniu, którego używa dziecko.

   4. Aby skonfigurować ograniczenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfiguracja programu Norton Family na urządzeniu iPhone lub iPad dziecka.

   Instalacja programu Norton Family w systemie iOS


    Omów program z rodziną

    Komunikacja to klucz do bezpieczeństwa rodziny. W związku z tym można rozpocząć rozmowę z dzieckiem od wyjaśnienia istotności rozsądnego korzystania z Internetu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc dla dzieci.

    Na stronie Norton Community można porozmawiać z innymi użytkownikami o kwestiach związanych z ochroną i kontrolą rodzicielską. Możesz nas również obserwować na Twitterze lub Facebooku.

     

    Jeśli logujesz się do konta Norton Family za pomocą konta Google, nie zapomnij wylogować się z konta Google w przeglądarce po ukończeniu konfiguracji programu Norton Family.

    Wideo: Instalacja programu Norton Family w systemie Windows


    Wideo: Instalacja programu Norton Family w systemie Android


    Wideo: Instalacja programu Norton Family w systemie iOS


    Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

    Tak Nie

    Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

    Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

    Co chcesz teraz zrobić?

    Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

    Identyfikator dokumentu: v122685181
    System operacyjny: Android;Windows;iOS
    Ostatnia modyfikacja: 08/07/2024