Inne produkty

Ważna aktualizacja funkcji wiadomości SMS i połączeń programu Norton Family

Wyłączamy funkcję Monitorowania wiadomości SMS oraz funkcję pozwalającą rodzicom blokować połączenia wykonywane na urządzeniach dzieci, gdy nie wolno im ich używać. Przyczyną są zmiany w Polityce Google.

Wpłynie to na dwie z najważniejszych funkcji programu Norton Family w wersji na system Android:

  • Dzieci będą teraz mogły wybierać połączenia do dowolnych kontaktów, a także odbierać od nich połączenia w okresach ograniczenia czasu i blokady błyskawicznej. Z uwagi na niedawne zmiany w polityce Google program Norton Family utraci możliwość ograniczania połączeń do numerów wymienionych na liście kontaktów alarmowych.

  • Nadzór wiadomości SMS nie jest obecnie dostępny. W związku z tym nie można monitorować ani przeglądać wiadomości, które dziecko wymienia ze swoimi przyjaciółmi.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119791613
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023