Inne produkty

Podczas instalacji produktu Norton na komputerze z systemem Mac wyświetlany jest komunikat: „Wykryliśmy, że na komputerze jest zainstalowane niezgodne oprogramowanie zabezpieczające. Odinstaluj..."

Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj oprogramowanie zabezpieczające innej firmy zainstalowane na Twoim komputerze Mac. Jeśli problem nie ustępuje, uruchom narzędzie do usuwania, aby usunąć pozostałości oprogramowania zabezpieczającego.

KROK 1

Odinstaluj oprogramowanie zabezpieczające innej firmy

 1. Kliknij ikonę Finder na pasku Dock, aby przejść do programu Finder.

 2. Na pasku menu kliknij kolejno opcje Przejdź > Programy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli aplikacja nie znajduje się w folderze lub nie ma dezinstalatora, przeciągnij ją z folderu Aplikacje do Kosza, a następnie w programie Finder użyj opcji Opróżnij kosz.

  • Jeśli aplikacja znajduje się w folderze, otwórz jej folder i poszukaj dezinstalatora. Jeśli widzisz opcję Odinstaluj aplikację lub Dezinstalator aplikacji, kliknij ją dwukrotnie.

   Aby odinstalować aplikację, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 4. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom ponownie komputer Mac i zainstaluj program Norton.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 2 i uruchom narzędzie RemoveCompetitiveProducts.

KROK 2

Pobierz i uruchom narzędzie RemoveCompetitiveProducts

 1. Pobierz narzędzie RemoveCompetitiveProducts.

  Plik zostanie pobrany do folderu Pobrane, chyba że, zapiszesz go w innej lokalizacji.

 2. Kliknij ikonę Finder na pasku Dock, aby przejść do programu Finder.

 3. Na pasku menu kliknij kolejno opcje Przejdź > Pobrane, aby przejść do folderu Pobrane.

 4. W folderze Pobrane kliknij dwukrotnie plik RemoveCompetitiveProducts.zip, aby go rozwinąć.

  Jeśli używasz przeglądarki Safari, plik jest automatycznie wyodrębniany po pobraniu. Przejdź do wiersza 5, aby otworzyć plik w oknie Terminal.

 5. W folderze Pobrane kliknij prawym przyciskiem lub przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik RemoveCompetitiveProducts.command, a następnie kliknij Otwórz za pomocą > Terminal (domyślnie).

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, że narzędzie pochodzi od nieokreślonego programisty, kliknij przycisk Otwórz, aby kontynuować.

 7. W oknie Terminal wpisz hasło administratora, a następnie, aby dokonać uwierzytelnienia, naciśnij klawisz powrotu. Podczas wpisywania hasła nie są wyświetlane żadne znaki.

  Po ukończeniu usuwania oprogramowania zabezpieczającego innej firmy oraz jego pozostałości w narzędziu wyświetli się komunikat „Udało się usunąć produkty konkurencyjne dla rozwiązania Norton" (Competitive Products of Norton removed successfully).

 8. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer Mac.

  Po ponownym uruchomieniu komputera Mac jeszcze raz zainstaluj programu Norton.

Więcej informacji o usuwaniu oprogramowania zabezpieczającego innych firm na komputerze Mac można znaleźć w poniższych łączach:

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy z usuwaniem z komputera produktów zabezpieczających innej firmy, skontaktuj się z pomocą techniczną dla danego produktu.

Lokalizacja tych dokumentów może się zmienić bez powiadomienia. Firma NortonLifeLock udostępnia te łącza tylko dla wygody użytkowników. Uwzględnienie tych łączy nie oznacza, że firma NortonLifeLock poleca lub rekomenduje zawartość takich witryn lub bierze odpowiedzialność za te informacje.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v117583483
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 03/03/2020