Inne produkty

Konfiguracja programu Norton Family na urządzeniu iPhone lub iPad dziecka

Aby w pełni skorzystać z kontroli rodzicielskiej Norton Family, należy skonfigurować pewne funkcje i ustawienia na urządzeniach iOS dziecka. Aby monitorować odwiedzane witryny, należy także zablokować na urządzeniach z systemem iOS wszystkie przeglądarki oprócz przeglądarki Norton Family.

Dodanie programu Norton Family do usług lokalizacji iOS

Po włączeniu usług lokalizacji iOS aplikacje, takie jak Norton Family, mogą odbierać informacje dotyczące aktualnej lokalizacji urządzeń należących do dzieci.

 1. Na ekranie głównym urządzenia iPhone lub iPad należącego do dziecka stuknij Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.

 2. Upewnij się, że opcja Usługi lokalizacji jest włączona.

 3. Przewiń do kontroli rodzicielskiej Norton Family, stuknij ją, a następnie wybierz opcję Zawsze.

Dodaj aplikację Norton Family do opcji Odświeżanie w tle iOS

Odświeżanie w tle to funkcja iOS, która umożliwia każdej aplikacji na urządzeniu iPhone lub iPad, w tym Norton Family, aktualizowanie w tle, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu.

 1. Stuknij kolejno Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie aplikacji w tle.

 2. Upewnij się, że opcja Odświeżanie aplikacji w tle jest wyłączona.

 3. Przewiń do opcji Kontrola rodzicielska Norton Family i włącz ją.

Instalacja lub sprawdzenie, czy profil został zainstalowany

Należy zainstalować profil funkcji Blokada błyskawiczna, aby działała ona na urządzeniu iOS dziecka.

 

Przed zainstalowaniem profilu na urządzeniach z systemem w wersji 13 lub nowszej upewnij się, że przeglądarka Safari jest włączona. Porozmawiaj z dziećmi na temat profilu i poproś je, aby go nie odinstalowywały. Nie otrzymasz żadnego powiadomienia, jeżeli Twoje dziecko odinstaluje profil bez połączenia z Internetem.

Aby zainstalować profil

 1. Otwórz aplikację Norton Family.

 2. Stuknij ikonę menu i opcję Zainstaluj profil.

 3. Stuknij przycisk Pobierz profil.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Instalacja profilu na urządzeniu dziecka z systemem iOS.

  Po wyświetleniu się komunikatu „Niepowodzenie instalacji profilu” usuń dotychczasowy profil MDM z urządzenia i spróbuj ponownie. Jeśli problem z instalacją profilu się powtarza, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z instalacją profilu.

Sprawdzanie, czy profil został zainstalowany

 1. Stuknij przycisk Ustawienia, a następnie Ogólne.

 2. Stuknij opcję Device Management lub Profile > Profil zarządzania.

  Opcje te pojawią się tylko, jeśli na urządzeniu jest już zainstalowany profil.

 3. Powinien tam być widoczny profil podpisany przez firmę NortonLifeLock Inc.

Instalacja lub sprawdzenie, czy sieć VPN została zainstalowana

Należy zainstalować sieć VPN, aby monitorować lub blokować działania dziecka w sieci dokonywane za pomocą aplikacji innych niż przeglądarka Norton Family. Poszukaj symbolu VPN na urządzeniu dziecka, aby sprawdzić, czy zainstalowano sieć VPN.

Jeśli nie widać symbolu VPN, dziecko mogło wyłączyć sieć VPN lub należy ją zainstalować. Aby włączyć lub zainstalować sieć VPN, zamknij aplikację Norton Family i otwórz ją ponownie.
 • Jeśli zainstalowano już sieć VPN, zostanie automatycznie włączona ponownie.

 • Jeśli nie zainstalowano sieci VPN, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować sieć VPN.

Konfiguracja ograniczeń systemu iOS do pracy z aplikacją Norton Family

Po włączeniu ograniczeń systemu iOS można dodać Norton Family do listy aplikacji, które korzystają z funkcji, takich jak usługi lokalizacji lub odświeżanie aplikacji w tle. Można także wyłączyć przeglądarkę Safari, ponieważ program Norton Family nie monitoruje jej, jeśli dzieci używają jej do przeglądania sieci. Najlepiej skonfigurować ograniczenia za pomocą hasła dostępu od razu, zanim dziecko zacznie używać urządzenia.

 1. Stuknij aplikację Ustawienia > Czas korzystania z urządzenia > Ograniczenia zawartości i prywatności.

 2. Włącz opcję Ograniczenia zawartości i prywatności.

 3. Stuknij sekcjęDozwolone aplikacje, a następnie wyłącz opcję Safari.

 4. Stuknij sekcję Zakupy w sklepach iTunes i App Store, stuknij opcję Usuwanie aplikacji i wybierz opcję Nie zezwalaj.

 5. W sekcji Ograniczenia zawartości stuknij przycisk Aplikacje, a następnie stuknij zakres wieku dziecka, na przykład 12+ lub poniżej 12 lat.

  Uniemożliwi to dziecku pobieranie aplikacji, które mogą być nieodpowiednie dla jego wieku.

  Aplikacja Norton Family nie monitoruje przeglądarek innych niż przeglądarka Norton Family. Po zainstalowaniu profilu przeglądarka Safari jest automatycznie zablokowana. Jeśli jest aktywna, sprawdź, czy na urządzeniu zainstalowano profil.

Usuń przeglądarkę YouTube i wszystkie inne aplikacje poza przeglądarką Norton Family

Monitorowanie czynności wykonywanych przez dzieci w Internecie, na przykład ograniczenie filmów wideo, które mogą oglądać lub wyszukiwać, jest możliwe tylko w przeglądarce Norton Family. Aby znać całą treść, którą dziecko przegląda w Internecie, usuń inne przeglądarki w jego urządzeniu iOS.

 1. Na ekranie głównym urządzenia iPhone lub iPad należącego do dziecka naciśnij i przytrzymaj dowolną ikonę, aż zacznie drgać.

 2. Stuknij ikonę x w lewym górnym rogu przeglądarki, którą chcesz usunąć.

 3. Stuknij przycisk Usuń.

 4. Powtórz te kroki, aby usunąć inne aplikacje przeglądarek oprócz przeglądarki Norton Family.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v116875818
System operacyjny: iOS
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023