Inne produkty

Error: "Another version of a Norton product has been detected on this computer..."

STEP 1

Uninstall the Norton product

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

   

  appwiz.cpl
 3. In the list of currently installed programs, select the Norton security product, and then click Uninstall or Remove.

 4. Follow the on-screen instructions.

 5. When the uninstall completes, restart the computer.

STEP 2

Download and run the Norton Remove and Reinstall tool

If you have Norton Family installed, uninstall it before you run the Norton Remove and Reinstall tool.

 1. Download the Norton Remove and Reinstall tool.

  Save the file to the Windows desktop. On some browsers, the file is automatically saved to its default location.

 2. To open the Downloads window in your browser, press the Ctrl + J key.

 3. Double-click the NRnR icon.

 4. Read the license agreement, and click Agree.

 5. Click Remove & Reinstall.

  You may see the Remove button if your Norton product is from your service provider.

 6. Click Continue or Remove.

 7. Click Restart Now.

  After the computer restarts, follow the on-screen instructions to reinstall your Norton product.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20080808165115EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2024