Inne produkty

Wyświetlanie lub zmiana ustawień administracyjnych bezpieczeństwa urządzenia Norton

Ustawienia administracyjne bezpieczeństwa urządzenia Norton mają wartości domyślne, które zwiększają ochronę i wydajność dla większości użytkowników. W rzadkich przypadkach może zaistnieć potrzeba dostosowania ustawień niektórych funkcji i zadań automatycznych.

Dostęp do ustawień administracyjnych

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Ustawienia administracyjne, a następnie przejrzyj lub zmień ustawienia domyślne:

  Kliknij Użyj ustawień domyślnych w oknie Ustawienia, aby powrócić do zalecanych ustawień.

  • Zadania w tle : kliknij Konfiguruj, aby sprawdzić, kiedy ostatnio uruchamiano zadania uruchomione podczas Twojej nieobecności lub aby uruchamiać je ręcznie.

  • Optymalizacja podczas bezczynności : gdy funkcja ta jest włączona, Norton optymalizuje wydajność, defragmentując dysk twardy, gdy komputer jest bezczynny.

  • Karta raportu : gdy funkcja ta jest włączona, program Norton co 30 dni wyświetla raport na temat działań, które przeprowadził w celu ochrony komputera.

  • Wyszukaj klawisz skrótu : przy domyślnym ustawieniu skrót do uruchamiania wyszukiwania w aplikacji bezpieczeństwa urządzenia Norton to CTRL + F. Skrót klawiszowy można zmienić.

  • Ustawienia sieciowego serwera proxy : kliknij Konfiguruj, aby umożliwić progamowi Nortonowi połączenie się z serwerem proxy w celu uruchomienia usługi LiveUpdate lub innych procesów. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy.

  • Network Community Watch : gdy funkcja ta jest włączona, zbiera informacje na temat możliwych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera i wysyła te dane do firmy Symantec w celu analizy.

  • Zdalne zarządzanie : gdy funkcja ta jest włączona, program Norton pozwala zarządzać wszystkimi urządzeniami zdalnie po zalogowaniu się do konta Norton.

  • Norton Family : kliknij Konfiguruj, aby skonfigurować ustawienia kontroli rodzicielskiej, które pomagają zapewniać dzieciom bezpieczeństwo w Internecie. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Wprowadzenie do programu Norton Family.

  • Powiadomienie o zadaniach Norton : gdy funkcja ta jest włączona, program Norton wysyła alerty i powiadomienia, gdy uruchamiane są różne zadania w tle.

  • Monitorowanie wydajności : gdy funkcja ta jest włączona, program Norton udostępnia ustawienia domyślne, które pomagają poprawić wydajność komputera. W wierszu wykluczeń programu kliknij przycisk Konfiguruj, aby dodać aplikacje, których program Norton nie ma monitorować podczas wyszukiwania problemów z wydajnością.

  • Tryb oszczędzania energii : gdy funkcja ta jest włączona, program Norton pomaga przedłużyć żywotność baterii, zawieszając niekrytyczne zadania w tle podczas pracy na baterii.

  • Ustawienia trybu dyskretnego : zalecane ustawienie domyślne to Wył. Jeśli zaznaczysz opcję , Norton tymczasowo zawiesi zadania w tle i przestanie wysyłać alerty zabezpieczeń, nawet jeśli komputer jest bezczynny. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Zarządzanie ustawieniami trybu dyskretnego.

  • Zabezpieczenia produktu : gdy funkcja Ochrona integralności produktów Norton jest włączona, program Norton monitoruje, czy jakakolwiek aplikacja próbuje zmienić ustawienia bezpieczeństwa urządzenia. Możesz włączyć opcję Ochrona ustawień hasłem, aby upewnić się, że tylko użytkownicy używający hasła mogą zmienić ustawienia bezpieczeństwa urządzenia.

  • Powiadomienie o ofercie specjalnej : gdy funkcja ta jest włączona, program Norton poinformuje użytkownika o promocjach, rabatach lub ofertach specjalnych.

  • Opóźnienie automatycznego wznowienia z trybu wstrzymania lub hibernacji, Opóźnienie zadań automatycznych, Limit czasu bezczynności : zmień domyślne ustawienia czasu, po którym zadania automatyczne uruchomią się po uruchomieniu, wybudzeniu lub pozostawieniu komputera w stanie bezczynności.

  • Czyszczenie programu Firefox : gdy funkcja ta jest włączona, Czyszczenie plików tymczasowych programu Firefox okresowo usuwa niepotrzebne pliki tymczasowe, które mogą spowolnić działanie komputera. Można włączyć Czyszczenie historii programu Firefox, aby nie zachowywać plików związanych z historią przeglądarki.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213721_ns_retail_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 09/04/2019