Inne produkty

Czy mój komputer jest chroniony?

Sprawdź stan produktu Norton

  • Aby upewnić się, że produkt zabezpieczający marki Norton chroni komputer, sprawdź stan zabezpieczeń programu Norton. Otwórz program Norton, aby zobaczyć, czy stan zabezpieczeń wyświetlany jest jako Bezpieczny lub Chroniony.

    Sprawdź także stan subskrypcji, aby upewnić się, że subskrypcja jest aktualna i nie zbliża się termin jej wygaśnięcia. Jeśli obok stanu subskrypcji wyświetlany jest przycisk Aktywuj teraz, oznacza to, że produkt Norton nie został aktywowany. Przeczytaj artykuł Aktywacja lub odnowienie subskrypcji Norton.

    Upewnij się, że na ekranie programu wyświetlany jest tekst Urządzenie jest chronione.

    Obrazki przedstawiające interfejsy poszczególnych produktów dotyczą aktualnych wersji programów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

Co jeśli stan produktu Norton nie jest wyświetlany jako Bezpieczny lub Chroniony

  • Jeśli stan produktu Norton nie jest oznaczony kolorem zielonym ani nie jest przy nim widoczne oznaczenie Bezpieczny lub Chroniony, może zostać wyświetlony alert z krótkim opisem problemu oraz przycisk Napraw teraz. W większości wypadków kliknięcie przycisku Napraw teraz automatycznie naprawi problem.

    Jeśli problem nie ustąpi, zaleca się odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Norton.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71537759
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019