Inne produkty

Usuwanie zestawu kopii zapasowej i plików

Zestaw kopii zapasowej można usunąć, gdy stanie się zbędny. Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej. Można jednak utworzyć nowy zestaw kopii zapasowej, a następnie usunąć stary zestaw kopii zapasowej.

Awaria w dostawie usług i lub konserwacja systemu mogą czasem nie pozwolić na usuwanie danych kopii zapasowej. W takich przypadkach spróbuj usunąć je po pewnym czasie. Aby zidentyfikować przerwę w świadczeniu usługi, wejdź na stronę Stan usługi Norton.

Po usunięciu zestawu kopii zapasowej zmieniają się również szczegóły kopii zapasowej plików uwzględnionych w tym zestawie kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej i plików z kopii zapasowej w chmurze

Usuwanie zestawu kopii zapasowej jest szczególnie przydatne, gdy konieczne jest zwolnienie miejsca w Bezpiecznym magazynie w chmurze.

Aby usunąć zestaw kopii zapasowej z kopii zapasowej w chmurze, należy skonfigurować dla opcji Informacje o kosztach sieciowych w oknie Ustawienia zapory ustawienie Bez ograniczenia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Definiowanie korzystania z Internetu przez program Norton.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zestawy kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej, na liście rozwijanej Zestaw kopii zapasowej, wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

 5. W oknie Usuń zestaw kopii zapasowej wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby usunąć bieżący zestaw kopii zapasowej, wybierz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej.

  • Aby usunąć bieżący zestaw kopii zapasowej i wyczyścić pliki, które już skopiowano, wybierz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej i pliki.

 6. Kliknij przycisk Tak.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej z konta

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Na stronie Moje konto Norton w obszarzeKopia zapasowa w chmurze kliknij opcję Wyświetl zestawy kopii zapasowych.

  Wyświetlane są istniejące używane zestawy kopii zapasowych.

 3. Aby usunąć zestaw kopii zapasowych, kliknij ikonę kosza zestawu kopii zapasowych, który chcesz usunąć.

 4. W oknie potwierdzenia Usuń zestaw kopii zapasowej kliknij Usuń .

  Kliknij Anuluj, aby wyświetlić stronę kopii zapasowej bez usuwania zestawu kopii zapasowych.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej i plików z lokalnej kopii zapasowej

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zestawy kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej, na liście rozwijanej Zestaw kopii zapasowej, wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

 5. W oknie Usuń zestaw kopii zapasowej wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby usunąć bieżący zestaw kopii zapasowej, wybierz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej.

  • Aby usunąć bieżący zestaw kopii zapasowej i wyczyścić pliki, które już skopiowano, wybierz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej i pliki.

 6. Kliknij przycisk Tak.

Samouczek: Jak usunąć zestaw kopii zapasowej oraz pliki, których kopia zapasowa została utworzona


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828921
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 03/02/2022