Inne produkty

Konfigurowanie kopii zapasowej Norton kończy się niepowodzeniem z powodu niewystarczającej ilości pamięci

Firma NortonLifeLock zapewnia 25 GB miejsca w magazynie w chmurze dla każdego klucza programu Norton. Z funkcji kopii zapasowej w chmurze można korzystać dopiero po aktywowaniu produktu. Przy konfigurowaniu kopii zapasowej w chmurze po raz pierwszy program Norton łączy się z kontem Norton i żąda od użytkownika zalogowania się na nie. Okno Konfiguracja nie powiodła się wyświetla się, gdy nie powiodła się aktywacja magazynu w chmurze.

Przed aktywacją magazynu w chmurze:

  • Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

  • Sprawdź, czy produkt został już zarejestrowany na innym koncie Norton. Jeśli tak, kliknij polecenie Ponów próbę i zaloguj się na konto Norton, na którym zarejestrowany jest produkt.

  • Sprawdź ilość miejsca dostępną w Bezpiecznym magazynie w chmurze. W razie potrzeby można zakupić dodatkowe miejsce w magazynie.

Miejsce w magazynie w chmurze, przypisane do określonego konta, może być używane przez wiele komputerów. Użytkownik może mieć na przykład dwa komputery, z zainstalowanym programem Norton, które zarejestrowane są na tym samym koncie Norton. Miejsce w magazynie można rozdzielić na dwa komputery. Można na przykład przeznaczyć 10 GB miejsca w magazynie w chmurze dla pierwszego komputera. Po aktywacji magazynu w chmurze dla drugiego komputera przy użyciu tego samego konta Norton, komputer ten może używać pozostałego (15 GB) miejsca.

Ilość miejsca w magazynie w chmurze zależy od używanego produktu.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v73596013
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021