Inne produkty

Konfigurowanie kopii zapasowej w programie Norton

Skonfigurowanie lub zmiana ustawień kopii zapasowej mogą być konieczne z różnych powodów. Być może zakupiono nowy dysk, który ma być użyty do przechowywania kopii zapasowych. Być może wygodniej będzie korzystać z innego harmonogramu niż dotychczasowy. Użytkownik może również podjąć decyzję o dodaniu do kopii zapasowej określonych plików lub folderów.

Skonfiguruj ustawienia kopii zapasowej

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij Otwórz.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia kopii zapasowej.

 4. W oknie Ustawienia kopii zapasowej obok pozycji Zarządzaj kopią zapasową kliknij opcję Konfiguruj.

 5. W oknie Ustawienia kopii zapasowych na karcie Co w obszarze Źródła zaznacz dyski (lub folder Moje dokumenty), na których znajdują się żądane pliki lub foldery.

 6. W obszarze Typy plików wybierz kategorie plików, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.

  Jeśli którejś kategorii nie chcesz uwzględnić w kopii zapasowej, usuń jej zaznaczenie. Aby dodać pliki lub foldery, kliknij pozycję Dodaj lub wyklucz pliki i foldery, a następnie kliknij pozycję Uwzględnij plik lub Uwzględnij folder, aby wybrać pliki lub foldery.

 7. Aby zmienić lokalizację docelową kopii zapasowej, wybierz nową lokalizację docelową na karcie Gdzie.

 8. Aby zmienić harmonogram tworzenia kopii zapasowej, na karcie Kiedy wybierz żądany harmonogram z listy. W zależności od harmonogramu, wybierz czas rozpoczęcia, dzień albo dzień miesiąca.

  Domyślnie dla harmonogramu ustawiona jest opcja Automatycznie.

 9. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 10. Kliknij przycisk Zamknij.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59841489
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/07/2020