Inne produkty

Zarządzaanie plikami kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Po skonfigurowaniu kopii zapasowej program Norton wyświetla w Eksploratorze Windows Dysk kopii zapasowej Norton. Dysk kopii zapasowej Norton zawiera listę lokalizacji docelowych kopii zapasowych, w których tworzone są kopie zapasowe plików. Każda lokalizacja kopii zapasowej zawiera zestawy kopii zapasowej, dla których skonfigurowana jest lokalizacja kopii zapasowej.

Za pomocą funkcji Dysk kopii zapasowej Norton można przeglądać kopie zapasowe plików. Stan dysku kopii zapasowej Norton można wyświetlić po skonfigurowaniu kopii zapasowej.

Jeśli kopia zapasowa została utworzona na urządzeniu zewnętrznym, podłącz to urządzenie do komputera i włącz je. Można będzie wówczas przeglądać pliki na dysku kopii zapasowej Norton.

Jeśli kopia zapasowa plików została zapisana w Bezpiecznym magazynie w chmurze, komputer musi mieć połączenie z Internetem. W celu wyświetlania plików na dysku kopii zapasowej Norton użytkownik musi także być zalogowany na koncie.

Można będzie wówczas przeglądać pliki na dysku kopii zapasowej Norton. Aby przeglądać pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik na dysku kopii zapasowej Norton, a następnie wybierz z listy rozwijanej polecenie Podgląd.

Aby wyświetlić pliki znajdujące się w kopii zapasowej w chmurze, należy skonfigurować dla opcji Informacje o kosztach sieciowych w oknie Ustawienia zapory ustawienie Bez ograniczenia.

Definiowanie korzystania z Internetu przez program Norton

Aby przeglądać pliki kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij opcję Dysk kopii zapasowej Norton.

 2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do zestawu kopii zapasowej, w którym znajdują się zapisane pliki.

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

 1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

 2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć. Pliki zostaną przywrócone w ich oryginalnej lokalizacji z zastąpieniem znajdujących się tam plików.

  • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć do. Pliki można przywrócić w ich oryginalnej lokalizacji lub wybrać nową lokalizację.

Aby usunąć plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

 2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  • Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828933
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021