Inne produkty

Rozpoczęcie korzystania z kopii zapasowej Norton w chmurze

Kopia zapasowa w chmurze przechowuje i chroni ważne pliki i dokumenty i jest środkiem zapobiegającym utracie danych z powodu awarii dysku twardego, skradzionych urządzeń, a nawet oprogramowania wymuszającego okup.

Kopia zapasowa Norton w chmurze jest dostępna tylko w systemie Windows.

Przed uruchomieniem kopii zapasowej Norton w chmurze utwórz zestaw kopii zapasowej określający pliki, których kopie zapasowe chcesz utworzyć. Możesz też określić, gdzie i kiedy mają być utworzone kopie zapasowe. Możesz tworzyć kopie zapasowe plików na dyskach zewnętrznych lub w chmurze, korzystając z funkcji kopii zapasowej Norton w chmurze.

Przy pierwszym tworzeniu kopii zapasowych sprawdzenie i skopiowanie wszystkich plików na komputerze może zająć programowi Norton trochę czasu. Jeśli masz wolne połączenie z Internetem, proces może potrwać dłużej.

KROK 1

Tworzenie zestawu kopii zapasowej

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij dwukrotnie opcję Kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk Zestawy kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej kliknij przycisk Utwórz nowy zestaw.

 4. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę zestawu kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na karcie Co, w sekcji Typy plików wybierz jedną lub więcej kategorii, dla których chcesz utworzyć kopie zapasowe.

 6. Na karcie Gdzie, w kolumnie Lokalizacja docelowa, wybierz opcję Bezpieczny magazyn w chmurze.

  Jeśli nie aktywowano kopii zapasowej w chmurze, kliknij łącze Aktywuj bezpłatnie i wykonaj instrukcje.

 7. Na karcie Gdzie użyj listy Harmonogram, aby wybrać harmonogram tworzenia kopii zapasowej, który najlepiej spełnia potrzeby użytkownika.

 8. Kliknij opcję Zapisz ustawienia.

KROK 2

Uruchamianie kopii zapasowej Norton w chmurze

  Przy pierwszym uruchomieniu kopii zapasowej, program Norton może wyświetlić monit o poświadczenia konta w celu uwierzytelnienia.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową.

 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w oknie Uruchom kopię zapasową.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

  Jeśli kopia zapasowa nie zostanie ukończona, program Norton zasugeruje możliwe przyczyny, takie jak niewystarczająca pojemność pamięci lub ograniczenia prędkości. Zawsze sprawdzaj, czy masz połączenie z Internetem podczas tworzenia kopii zapasowej, a urządzenia pamięci masowej są podłączone i włączone.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213795
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020