Inne produkty

Podczas uruchamiania zadania tworzenia kopii zapasowej pojawia się komunikat: „Całkowicie wykorzystano miejsce na kopie zapasowe online. Dodaj więcej miejsca"

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

Program Norton monitoruje miejsce w magazynie kopii zapasowych i powiadamia, gdy konieczne jest dodatkowe miejsce. Aby zwiększyć miejsce w pamięci masowej, usuń zestaw kopii zapasowych, który nie jest już potrzebny.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

  1. Uruchom program Norton.

    Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij Otwórz.

  2. Kliknij dwukrotnie opcję Kopia zapasowa, a następnie kliknij Zestawy kopii zapasowych.

  3. Z listy rozwijanej Zestaw kopii zapasowej wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

  4. Obok opcji Zestaw kopii zapasowych kliknij przycisk Usuń.

  5. W oknie Usuwanie zestawu kopii zapasowej zaznacz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej.

  6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Tak.

Po otrzymaniu powiadomienia o braku miejsca w magazynie online można dokupić miejsce w magazynie, wykonując następujące kroki.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100415165322EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 22/07/2020