Inne produkty

Więcej informacji o zagrożeniach prywatności oznaczonych przez program Norton 360

Funkcja App Advisor aplikacji Norton 360 chroni urządzenie, ostrzegając użytkownika o zainstalowanych aplikacjach, które charakteryzują się inwazyjnym sposobem działania i stwarzają potencjalne zagrożenia prywatności. Skanuje urządzenie na podstawie oceny reputacji w chmurze i oznacza aplikacje jako Zagrożenie prywatności lub Bezpieczna aplikacja.

Raport wygenerowany przez funkcję App Advisor pomaga zdecydować, czy można zaufać aplikacjom oznaczonym jako Zagrożenie prywatności, czy lepiej je odinstalować.

Poniżej przedstawiono sposoby działania, które są sprawdzane przez funkcję App Advisor w skanowanych aplikacjach:

 • Gromadzenie wiadomości SMS lub tekstowych : możliwe, że aplikacja gromadzi i wysyła wiadomości tekstowe z telefonu. Oprócz zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych lub usługi telefonii komórkowej.

 • Gromadzenie danych dziennika połączeń : aplikacja może gromadzić i przesyłać dane o wykonywanych i odbieranych połączeniach, takie jak data, czas trwania i numery telefonów. Oprócz zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Gromadzenie zdjęć z aparatu : aplikacja może gromadzić i przesyłać zdjęcia z urządzenia. Oprócz zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Gromadzenie danych dotyczących kontaktów : aplikacja może gromadzić dane z książki adresowej. Oprócz zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Wyświetlanie reklam w aplikacji : korzystanie z tej aplikacji może być utrudnione przez reklamy, takie jak transparenty, wyskakujące okna lub inne grafiki. Tego rodzaju reklamy występują bardzo często, w tym w wielu darmowych aplikacjach.

 • Przechwytywanie numeru telefonu urządzenia : aplikacja może przechwytywać i przesyłać numer telefonu urządzenia. Oprócz potencjalnego zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Gromadzenie danych karty SIM : aplikacja może gromadzić i przesyłać dane karty SIM, takie jak informacje z książki adresowej, numery PIN urządzenia przenośnego i historia połączeń. Tych danych można również użyć do identyfikacji urządzenia i zablokowania jego dostępu do sieci komórkowej. Oprócz potencjalnego zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Gromadzenie danych kont osobistych : aplikacja może gromadzić i przesyłać dane kont osobistych, takie jak nazwy użytkownika lub hasła kont zsynchronizowanych z urządzeniem przenośnym. Oprócz potencjalnego zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Wyświetlanie monitów o instalację innych aplikacji : podczas korzystania z tej aplikacji wyświetlane są monity o instalację innych aplikacji na urządzeniu. Aplikacje nie mogą zostać zainstalowane bez zgody użytkownika, ale monity mogą przeszkadzać w korzystaniu z aplikacji.

 • Przeprowadzanie automatycznych aktualizacji dodających nowe funkcje : aplikacja automatycznie przeprowadza aktualizacje dodające nowe funkcje bez pytania użytkownika o zezwolenie. Aktualizacje nie muszą być szkodliwe i mogą być normalnym elementem funkcjonalności aplikacji.

 • Umieszczanie reklam na pasku powiadomień : aplikacja umieszcza reklamy na pasku powiadomień systemu Android, co zajmuje miejsce na pasku i może uniemożliwiać odczytanie ważnych powiadomień, na przykład o nieodebranych połączeniach.

 • Dodawanie ikon na ekranie urządzenia : aplikacja tworzy ikony reklamowe na ekranie głównym urządzenia. Może to być skrót do reklamy internetowej lub sama ikona może być reklamą.

 • Modyfikowanie zakładek przeglądarki : aplikacja dodaje, usuwa lub zmienia zakładki w przeglądarce na urządzeniu przenośnym i może dodawać łącza do stron reklamowych w menu przeglądarki.

 • Odtwarzanie reklamy audio po wybraniu numeru : aplikacja może przeszkadzać w wykonywaniu połączeń, odtwarzając reklamę audio zamiast standardowego dźwięku słyszanego po wybraniu numeru kontaktu.

 • Wyświetlanie reklam w skrzynce odbiorczej wiadomości SMS : aplikacja wstawia reklamy do skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych. Użytkownik zazwyczaj nie otrzymuje powiadomienia o istnieniu tych reklam, ale zajmują one miejsce w skrzynce odbiorczej i utrudniają odnalezienie prawdziwych wiadomości tekstowych.

 • Zmiana strony startowej przeglądarki : aplikacja zmienia domyślną stronę startową przeglądarki na urządzeniu przenośnym.

 • Przesyłanie wiadomości SMS po kliknięciu reklamy : po kliknięciu reklamy aplikacja przesyła nieautoryzowane wiadomości tekstowe do zewnętrznych osób lub usług na koszt użytkownika. Może to skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych lub za korzystanie z niezatwierdzonych usług i subskrypcji zewnętrznych.

 • Gromadzenie nagranych klipów audio : aplikacja może gromadzić i przesyłać nagrane klipy audio z urządzenia. Oprócz zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

 • Gromadzenie danych o zdarzeniach z kalendarza : aplikacja może gromadzić i przesyłać dane o zdarzeniach z kalendarza w telefonie. Oprócz zagrożenia prywatności, przesyłanie takich informacji za pośrednictwem sieci lub wiadomości tekstowych może skutkować dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v89916744
System operacyjny: Windows, Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 11/12/2020