Inne produkty

System requirements for Norton Snap

To install Norton Snap on your device, your device must meet the following minimum requirements:

System requirements

  • Device Requirement:

   • Android phones and tablets

   • 1 MB of storage

   • Camera with optional flash

   • Internet connection

  • Operating Systems:

   • Android OS 4.1 or later

Need more help?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v64690974
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 21/06/2019