Inne produkty

Konfiguracja funkcji Bezpieczeństwo aplikacji i Internet Security w aplikacji Norton 360 na urządzeniu z systemem Android

Na urządzeniu przenośnym można skonfigurować funkcje Bezpieczeństwo aplikacji i Internet Security, aby pomóc w ochronie urządzenia przed aplikacjami zawierającymi zagrożenia, w tym pochodzące z Internetu. Funkcje obejmują:

 • Funkcja App Advisor usługi Google Play: Skanowanie aplikacji i informacje o znajdujących się w nich zagrożeniach przed ich instalacją za pomocą sklepu Google Play.

 • Skanowanie w czasie rzeczywistym: Automatyczne skanowanie i skuteczniejsza ochrona urządzenia przed oprogramowaniem destrukcyjnym i niebezpiecznymi aplikacjami.

 • Usuwanie ransomware: Skanowanie aplikacji w poszukiwaniu oprogramowania wymuszającego okup, które blokuje urządzenie do momentu dokonania płatności, lub szyfrującego ważne treści w celu wymuszenia okupu.

 • Safe Web: Pomoc w wykrywaniu i ostrzeganiu przed fałszywymi witrynami, zanim je odwiedzisz.

 • Safe Search: Funkcja Norton Safe Search wyświetla ocenę Norton Secured witryny w wynikach wyszukiwania w celu zidentyfikowania i odfiltrowania podejrzanych witryn.

  Funkcja Norton Safe Search nie dostarcza oceny bezpieczeństwa dla płatnych wyników wyszukiwania (łączy sponsorowanych) ani nie filtruje potencjalnie niebezpiecznych sponsorowanych łączy w wynikach wyszukiwania.

Możesz także użyć karty Raport ochrony, aby zobaczyć podsumowanie działań, które aplikacja Norton 360 wykonała w ciągu ostatnich 30 dni, aby chronić urządzenie przed następującymi zagrożeniami:

 • Witryny destrukcyjne

 • Oprogramowanie destrukcyjne i potencjalnie szkodliwe aplikacje

Konfiguracja funkcji Bezpieczeństwo aplikacji i Bezpieczeństwo w Internecie

 1. Uruchom aplikację Norton 360 na ekranie głównym.

 2. Na ekranie głównym aplikacji Norton 360 stuknij opcję Bezpieczeństwo, a następnie stuknij ikonę permission_setup w prawym górnym rogu.

 3. Na ekranie Konfiguracja zezwoleń stuknij opcję Rozpocznij.

 4. Stuknij przycisk Włącz, a następnie Zainstalowane usługi lub Usługa Norton 360.

 5. Przesuń suwak obok opcji Użyj usługi Norton 360, aby ją włączyć, po czym stuknij opcję Zezwól lub Ok. Wróć do aplikacji Norton 360.

 6. Na ekranie Konfiguracja zezwoleń, w sekcji Uruchom w tle, stuknij Zezwól.

 7. W alercie z potwierdzeniem stuknij przycisk Zezwól.

 8. Na ekranie Konfiguracja zezwoleń stuknij opcję Włącz.

 9. Przesuń suwak, aby włączyć zezwolenie, lub przewiń w dół i stuknij opcję Norton 360. Przesuń suwak obok opcji Wyświetlaj nad innymi aplikacjami, aby ją włączyć. Wróć do aplikacji Norton 360.

 10. Na ekranie Konfiguracja zezwoleń, w sekcji Zezwolenie na dostęp do lokalizacji, stuknij Zezwól. Stuknij opcję Podczas używania aplikacji lub Zawsze zezwalaj.

 11. Na ekranie Konfiguracja zezwoleń, w sekcji Pokaż informacje o sieciach Wi-Fi, stuknij Włącz. Przesuń suwak obok opcji Użyj lokalizacji, aby ją włączyć.

Wyświetlanie karty raportu Bezpieczeństwo aplikacji

 1. Uruchom aplikację Norton 360 na ekranie głównym.

 2. U dołu ekranu głównego aplikacji Norton 360 stuknij opcję Raport ochrony i przeciągnij w górę.

 3. W sekcji Bezpieczeństwo aplikacji można wyświetlić liczbę bezpiecznych i potencjalnie szkodliwych aplikacji, które zostały zidentyfikowane przez program Norton 360.

Konfiguracja funkcji Safe Search

 1. Uruchom aplikację Norton 360 na ekranie głównym.

 2. Jeśli opcja Bezpieczeństwo pojawi się na ekranie głównym aplikacji Norton 360, stuknij opcję Bezpieczeństwo. W przeciwnym razie przejdź do kroku 3.

 3. Stuknij opcję Internet Security.

 4. W sekcji Więcej ochrony stuknij opcję Wymagana konfiguracja.

 5. Na ekranie Dodaj skrót stuknij opcję Dodaj skrót, a następnie Dodaj automatycznie. Skrót zostanie utworzony na ekranie głównym urządzenia.

 6. Przesuń ekran na prawo, a następnie na ekranie Dodaj pasek wyszukiwania stuknij opcję Dodaj pasek wyszukiwania. Do obszaru powiadomień zostanie dodany pasek Norton Safe Search w celu szybkiego dostępu do wyszukiwarki Safe Search.

 7. Stuknij przycisk Zakończ.

Wyświetlanie karty raportu Bezpieczeństwo w Internecie

 1. Uruchom aplikację Norton 360 na ekranie głównym.

 2. U dołu ekranu głównego aplikacji Norton 360 stuknij opcję Raport ochrony i przeciągnij w górę.

 3. W sekcji Bezpieczeństwo w Internecie można wyświetlić liczbę bezpiecznych i destrukcyjnych witryn wykrytych przez program Norton 360.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v137722459
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2022