Inne produkty

View and respond to Wi-Fi Security alerts for iOS

Wi-Fi Security scans the wireless network that your device is connected to and checks for:

  • SSL Stripping

  • SSL Decryption

  • Content Manipulation

  • Suspicious Network Hardware

  • Hotspot Reputation

Wi-Fi Security automatically performs a security check every time you connect to a Wi-Fi network and recommends solutions to problems it identifies.

View and respond to Wi-Fi Security alerts

  1. From the Home screen, launch Norton Mobile Security app.

  2. At the bottom of the screen, tap Security. On the Security screen, wait for the Wi-Fi Security check to finish.

  3. If Wi-Fi Security identifies any security risks with the wireless network, read the on-screen recommendations and steps to fix it.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v127668426
System operacyjny: iOS
Ostatnia modyfikacja: 18/07/2019